Jubileumsfeiring med stort gavedryss

Det ble et gavedryss uten like da Blå Kors Kristiansand kunne feire at det i år er 110 år siden Blå Kors-arbeidet i Kristiansand ble startet opp.

Av Ivar Eidsaa

– Jeg ble forsinket til Kristiansand i dag, og jeg rakk ikke få kjøpt verken blomster eller gratulasjonskort, men jeg har med en masse penger i stedet. Jeg håper det er greit, fremholdt generalsekretær Kjetil Haga i Blå Kors Norge, da han gikk på scenen under jubileumsfesten.

– Blå Kors får over ulike overføringer fra det offentlige. Vi får stadig mer fordi det offentlige ser at pengene vi mottar blir brukt utrolig godt, i et kvalitetsmessig godt forankret arbeid, la Haga til. Han pekte blant annet på at eksisterende tjenester er blitt videreutviklet og at nye tjenester er kommet til for å møte dagens og morgendagens behov.

Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand og Inger Sørensen som er virksomhetsleder for Steg mot Steg, har sammen med hovedkontoret jobbet inn mot justiskomiteen på Stortinget. Bakgrunnen er at regjeringen i sitt budsjettforslag vedtok å halvere bevilgningen på fire millioner kroner til to millioner, hvor Steg for Steg bruker halvparten av dette i sitt arbeid som drives i samarbeid med Kriminalomsorgen, Evje kvinnefengsel, Kristiansand fengsel og behandlingsinstitusjonene. Hadde forslaget gått igjennom, ville arbeidet blitt halvert.

– Vi har klart å opprettholde tildelingen slik at arbeidet kan videreføres på samme nivå i 2020, fremholdt Kjetil Haga.

– Nå er det også blitt kjent at i 2020 kommer det to friske millioner kroner til videreutvikling av Barnas Stasjon i Mandal. Her om dagen var det også tildeling av ekstra midler det gikk an å søke på, og som et resultat av dette, får Vision Skatepark 200.000 kroner ekstra for 2020. Det betyr at det viktige forebyggingsarbeidet som drives kan løftes ytterligere neste år, sa Haga.

– Vi har også funnet å kunne tildele 300.000 kroner i tillegg til dette, penger dere vil bruke på et av de prosjektene dere har hatt ønske om å igangsette, men hvor det har manglet midler, sa Haga.

– Blå Kors ble startet opp tidlig, allerede i 1909, hvor utgangspunktet var å hjelpe de falne på livets landevei. Arbeidet i Kristiansand var noe av det første, veldedige arbeidet med rusomsorg som ble startet i Norge, kunne generalsekretær Kjetil Haga i Blå Kors Norge fortelle i sin hilsningstale.

Det var den gangen, som nå, et stort behov for å gjøre noe for dem som av ulike årsaker falt utenfor på grunn av rus, fattigdom eller av andre årsaker. Sosialt arbeid kombinert med en svært aktiv Blå Kors-forening som drev pikeforening, gutteforening, ungdomsforening, musikkorps, speider og flere kor, og senere også egen kafé, bokhandel og blant annet en omfattende vedproduksjon for dem som ikke hadde råd eller anledning til å skaffe seg ved til matlaging og oppvarming, har vært en viktig samfunnsfunksjon i Kristiansand i 110 år.

– Ildsjelene den gang tok tak da de så at det var klare behov i lokalsamfunnet, og siden har arbeidet i Kristiansand vokst betydelig i omfang og mengde. De skapte en forskjell ved å sette enkeltmennesker i sentrum, la Haga til.

– Det må også være utgangspunktet for arbeidet de neste 110 årene; å sette enkeltmenneskers behov i sentrum. Det har Blå Kors Kristiansand klart på en utmerket måte ved å være så til de grader fremoverlente som dere har vært, og helt nye tjenester som SnakkOmMobbing.no, SnakkOmPsyken.no, Barnas Stasjon og gjennom Blå Kors ferier, som det er blitt satset betydelig på de senere årene, er et resultat av denne holdningen, sa Kjetil Haga.

[av_horizontal_gallery ids=’9641,9642,9643,9644,9645,9646,9647,9649,9650′ height=’50’ size=’medium’ links=» lightbox_text=» link_dest=» gap=’large’ active=’enlarge’ initial=» control_layout=’av-control-default’ id=»]