Blå Kors' "vedgeneral" Arve Hjalmar Bjerke

– I år dobler vi vedsalget

– Pågangen i vinter var stor, og vi solgte opp mot 800 kubikk med ved. Det forteller «vedgeneralen» i Blå Kors Kristiansand, Arve Hjalmar Bjerke, som regner med å mer enn doble vedsalget denne sesongen.

Av Ivar Eidsaa

Det var i forkant av vintersesongen 2021/22 at Blå Kors Kristiansand startet opp med salg av ved. Ifølge Bjerke ble det en eventyrlig sesong.

– Alt var nytt for oss. Vi inngikk en avtale med Trekraft på Bjelland som leverer ved. Vi fikk på plass den nødvendige infrastrukturen og satte i gang, minnes han. På dypt vann lærer man å svømme, og vi er blitt ganske flinke etter hvert.

Bestillingene tikker etter hvert inn i stort tempo, og det er en velsignelse å kunne selge ved som varmer både én, to og tre ganger.

12.500 sekker med ved

Trucken blir flittig brukt for å flytte og losse veden til kunder.
Trucken blir flittig brukt for å flytte og losse veden til kunder.

En god gjeng hos Blå Kors Kristiansand pakket over 12.500 sekker med ved i forkant av sesongen. I september var salget i gang, og salget var godt allerede fra starten av. Flere ringte for å høre om hva Blå Kors nå har startet med, mange bestilte på nettbutikk, og enda flere tok turen innom vedlageret i Ægirsvei for å hente ved. Noen kjøpte en håndfull sekker, andre kom med stor tilhenger og lastet opp.

Omtrent halvparten som bestiller ved ønsker å få veden levert på døren. Det er frivillige, deltakere og ansatte i Blå Kors Kristiansand som står for utkjøring og levering.

– Bilene gikk i skytteltrafikk, sier Bjerke.

Selger 1.600 kubikk til årets sesong

Vedsalget gikk svært godt, og mye bedre enn det Bjerke så for seg i utgangspunktet.

– I fjor solgte vi 2.500 30-liters sekker, cirka 100 sekker med 1.500 liter og 12.500 sekker med 40 liter. Da sesongen var over, hadde vi minimalt med ved tilbake, forklarer Bjerke.

Pågangen fra vedhungrige kunder forrige sesong, har medført at Blå Kors Kristiansand har gearet godt opp for å stå best mulig rustet til å møte etterspørselen som kommer i høst, vinter, og de neste sesongene.

– Trekraft vil levere 1.500-1.600 kubikk til oss gjennom sesongen 22/23. Nå får vil levert hver fredag to store krokkasser med ved på 40 m3 hver. Hver mandag går tre gutter fra vårt CVidere-prosjekt i gang med å pakke veden, og på torsdagen er alt ferdigpakket i 40 eller 1.000-liters sekker, informerer han.

Investeringer

Det er blitt investert i en ny topp moderne pakkemaskin, en pallevikler for å stabilisere ved på paller for transport og lagring av i høyden, en hydraulisk skuffe for truck – samt betongelementer for å ta imot vekt ved tipping av større kvanta av ved pr. lossing. 22 tonn løs vekt i bevegelse er det greit å ha kontrollen over. Blå Kors Kristiansand har allerede i andre driftsår klargjort og rigget produksjonen for en ytterligere økning.

Veden kan løftes rett på tilhenger.
Veden kan løftes rett på tilhenger.

Veden som Blå Kors Kristiansand selger, er svært kortreist, i seg selv et konkurransefortrinn. I Norge selges over seks millioner 40-liters sekker i løpet av fyringssesongen, tilsvarende 3.000 trailerlass, hvor det meste er importert fra Baltikum og Russland.

– Veden vi selger kommer utelukkende fra skogeiere og leverandører fra Agder og Telemark. Kløyving gjøres av Trekraft, og kundene får dermed kortreist ved produsert og transport på en miljøvennlig god måte, i tillegg til at inntektene gjør at vi kan fortsette vårt arbeide.

Gir arbeid til mange

Vedsalget har en mangesidig betydning for Blå Kors Kristiansand. Overskuddet går tilbake til det arbeidet som organisasjonen driver i Kristiansand, være seg rusomsorgen, eller arbeidet som gjøres for å hjelpe familier som lever i en sårbar og utfordrende livssituasjon.

Vedsalget gir også arbeid til mange. Flere av dem som er med, kommer fra CVidere-tilbudet som Blå Kors Kristiansand startet opp i fjor, hvor man gir arbeid til flere ungdommer. Det sier sitt om behovet at bare under Palmesus-festivalen, var det rundt en 130 ungdommer fra CVidere som hadde jobb med rigging i forkant og nedrigging i etterkant av festivalen.

Arve Hjalmar Bjerke anser mulighetene for å kunne vokse ytterligere, som svært gode.

– Vi får all ved levert ferdig kløyet og tørket fra vår viktigste samarbeidspartner. Vi har et tett samarbeid med Trekraft og felles langsiktige planer, og Trekraft har definitivt et hjerte for arbeidet som gjøres i Blå Kors Kristiansand. Trekraft bygger for tiden et helt nytt og moderne anlegg for produksjon av ved, og all veden som kommer til oss, er tørket med varme fra et datasentre. Også i dag. Det betyr at veden tørkes på noen få dager, for å tilfredsstille norsk standard for fuktighet i veden.

Det betyr i teorien at fra et tre hugges til veden kan brukes i ovnen, går det en uke eller to. Men dette er kun teori, smiler Arve.

– Et element i det hele er utviklingen i strømprisene. Og enhver av oss kjenner nok på kroppen hva det betyr. Det er en enorm belastning for den enkelte husholdning, og dette driver etterspørselen etter alternative varmekilder i været. Da er det selvfølgelig naturlig å tenke på ved som alternativ. Vi kommer til å måtte regulere våre priser i tråd med kostnader for innkjøp, transport, mv., men vi skal gjøre vårt ytterste for at ingen skal måtte fryse i vinter, sier Bjerke.