Jorunn Gleditsch Lossius og KrF-leder Olaug Bollestad

Mange flere ber Blå Kors om hjelp

– Vi har aldri hjulpet så mange som vi nå gjør. Pågangen øker kraftig. Vi skulle gjerne ha hjulpet alle dem som nå trenger en håndsrekning. Det fremholdt daglig leder Arvid Solheim, da KrF-leder Olaug Bollestad torsdag gjestet Blå Kors Kristiansand sammen med flere av sine partikolleger.

Av Ivar Eidsaa

I møtet fikk Olaug Bollestad høre at økte renter, samt økte priser på strøm, mat og drivstoff, har medført at mange som tidligere klarte seg, nå henvender seg til Blå Kors Kristiansand for å få hjelp.

– Dette er familier som ikke har vært i kontakt med oss tidligere, sa Solheim.

Det kan være familier hvor en eller begge av foreldrene er i jobb, men som etter sykdom, samlivsbrudd eller som følge av at en kraftig økning i utgiftene, nå opplever at inntekten ikke strekker til.

Pengene strekker ikke til

– I tillegg er det mange av våre deltakere som tidligere kanskje så vidt klarte seg på en uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, men som nå opplever at pengene ikke strekker til, sa han.

– De klarer ikke å betale alle regningene, og i for eksempel en familie vi har kontakt med, spiser familien brød og nudler de siste to ukene før det kommer ny overføring fra NAV. Alt dette er med på å skape utenforskap, flere lever med en vedvarende lav inntekt, og lever sågar under fattigdomsgrensen, dette skaper økte klasseskiller, antall fattige familier øker, la Solheim til.

Hjelp til å håndtere livet

Han la til at noen trenger hjelp til å betale kontingenten slik at barnet kan være med på de aktivitetene Blå Kors har, som for eksempel skolefritidsordning, Blå Kors kulturskole og Blå Kors aktivitetspark. Hos Blå Kors barnas stasjon er pågangen enorm.

– Det er så mange som trenger noen å prate med, og hjelp til å håndtere livet, og de trenger det gode fellesskapet og oppfølgingen som staben hos Blå Kors barnas stasjon kan gi, kunne Solheim fortelle.

Ikke minst er det mange som nå tar kontakt med oss for å be om hjelp med klær, sko og utstyr til barna.

– Den kalde årstiden står for døren, og flere familier står helt rådville når de ikke har råd til varmt tøy, regntøy og vintersko til sine.

Anne Randi Hanssen, virksomhetsleder for Blå Kors barnas stasjon, Kristiansand.

Lever tøy til Barnas Stasjon

Pågangen har medført at Blå Kors Kristiansand nå inviterer dem som kanskje har barn som har vokst ut av sitt tøy, om å levere dette inn til Blå Kors barnas stasjon.

– Det vi får inn, forsvinner rimelig fort. Behovene er store, opplyste hun.

Under besøket fikk Olaug Bollestad og hennes partikolleger også møte to kvinner hvis familier er deltakere hos Blå Kors barnas stasjon.

– Jeg har møtt den ene av dem tidligere. Da var hun preget av de utfordringene hun og familien møtte. Nå har hun tatt en utdannelse, fremstår med en glød og stolthet som er flott å se. Det viser at den hjelpen hun og mange med henne får, faktisk nytter, sier Olaug Bollestad i et intervju.

– Det er godt å se hva det gjør med mennesker som får hjelp og får et nytt og mye bedre liv takket være det ideelle arbeidet som Blå Kors og andre organisasjoner gjør.

Flere nyhetsmedier ønsket å snakke med Bollestad under besøket på Blå Kors Kristiansand
Flere nyhetsmedier ønsket å snakke med Krf-leder Olaug Bollestad under besøket på Blå Kors Kristiansand.

Må sikre statlige bevilgninger

– Vi må gjøre det vi kan for å sikre at bevilgningene til det ideelle og forebyggende arbeidet som Blå Kors og andre organisasjoner gjør, også i fortsettelsen kan bli gitt over statsbudsjettet, og at ikke overføringene reduseres i en tid hvor regjeringen Støre har tatt til orde for at det må strammes kraftig inn i statsbudsjettet for 2023, la Bollestad til.

– Dersom en av konsekvensene blir at Stortinget vedtar at det er kommunenes ansvar å finansiere arbeidet, så kan vi risikere at tilbudene at tilbudene blir svekket, eller lagt ned. Da mister vi noe av den hjelpen og den menneskekontakten som disse tilbudene har brukt år på å bygge opp. Det går utover brukerne, la hun til.

Hjelpen når frem

– Slike tilbud er redningen for barna og redningen for de voksne. Tilskuddene må gis til aktiviteter som viser resultater, og de resultatene som Blå Kors kan vise til, viser at hjelpen når fram. Tilbudene blir ikke så mye bedre som noen synes å tro, dersom finanseringen skal bli kommunenes ansvar, fremholdt Bollestad.

Hun sier hennes og KrF`s jobb blir å sette fokus på de utfordringene som frivilligheten står overfor, og jobbe for å sikre et flertall på Stortinget som gjør at tilskuddene også i fortsettelsen kommer over statsbudsjettet, da det gir best resultater og forutsigbarhet.

– Da er det også viktig at Blå Kors og andre hjelper til med å fortelle historiene om hva som skjer med mennesker og familier som får hjelp, slik vi har fått høre her i dag.

Rekker langt

Hun sier hver krone som bevilges, rekker langt. Hun viser til at i de åtte årene KrF satt i regjering, fikk KrF flertall for at Blå Kors samlet fikk tilskudd på 130 millioner kroner over budsjettet, penger som gikk til ulike tilbud som virksomheten har, være seg blant annet feriearbeid, chat-tjenester og Blå Kors barnas stasjon.

– Det har bidradd til flere hundre millioner kroner spart for samfunnet, fordi pengene er gått til en aktør som kan vise til så gode resultater som det Blå Kors faktisk kan vise til.

– Når vi ser hva som er blitt spart i et samfunnsperspektiv, så kunne Blå Kors og andre ha gjort mye mer og hjulpet langt flere dersom bevilgningene hadde økt. Blå Kors har ekstremt mange familier som står i kø for å få hjelp. Det koster samfunnet langt mer enn det vi måtte bevilge av ekstramidler, sa Olaug Bollestad.