Henning Reme (t.v.), Åslaug Sem-Jacobsen og Arvid Solheim

Stortingspolitiker imponert over bredden i arbeidet til Blå Kors Kristiansand

– Jeg er imponert over den bredden dere har i arbeidet, og at mye av arbeidet på en eller annen måte handler om kultur. Det er en av tilbakemeldingene etter at Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og Anja Abusland (Sp), hadde invitert Blå Kors Kristiansand til å informere om arbeidet som drives i Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Vi lever i en utfordrende tid med strammere rammer enn tidligere for hva vi kan bevilge penger til, fremholder Sem-Jacobsen.

Derfor ville hun gjerne høre mer om arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand, for å ta med seg impulser tilbake før komiteene sluttfører arbeidet med sine prioriteringer frem til forslaget til statsbudsjett for 2023 legges frem i oktober.

Må være varsomme med hva som kuttes

– Det er så viktig at det nå ikke blir kuttet i overføringene til det forebyggende arbeidet som Blå Kors og andre driver. Rammene for neste års budsjett blir stramme. Det vil komme kutt i overføringene. Det er i seg selv tøft og utfordrende, så vi må gjøre det vi kan for å sikre at det ikke blir kutt i overføringene til det forebyggende arbeidet som Blå Kors og andre driver, sier Sem-Jacobsen.

– Vi må være varsomme med hva vi kutter. Kuttes det for mye, kan det bli vanskelig, sågar umulig å bygge opp igjen ulike tilbud, legger hun til.

Forhindre utenforskap

– Sentralt i alt vi gjør er at i sentrum står et menneske. Dette er basert på Skriftens ord om at «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte… og elske din neste som deg selv». Kultur skaper motivasjon og gjør at den enkelte deltaker blir inkludert. Det er med på å forhindre utenforskap, var noe av det Sem-Jacobsen og Abusland fikk høre da daglig leder Arvid Solheim og markedssjef Henning Reme presenterte det arbeidet som Blå Kors gjør i Kristiansand.

Anja Abusland og Åslaug Sem-Jacobsen
Anja Abusland og Åslaug Sem-Jacobsen ønsket å vite mer om det kulturarbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand.

De to Senterparti-politikerne fikk høre at Blå Kors er en nasjonal diakonal organisasjon hvor blant annet 16 ulike trossamfunn er organisasjonsmedlemmer. Nasjonalt står Blå Kors for 50 prosent av rusbehandlingen, driver seks videregående skoler, og er etablert med egne arbeidstreningssentre flere steder i landet.

Berører 70.000 personer

På ti år har Blå Kors Kristiansand gått fra å være en forening, til å bli en samfunnsaktør, med over 150 ansatte og 600 Tidgivere (frivillige), og gir i dag et tilbud som geografisk strekker seg fra Lister-regionen i vest til og med Arendal i øst.

– Vi berører 70.000 mennesker i løpet av et år, opplyste Hennig Reme.

Sem-Jacobsen fikk høre at kultur er en viktig faktor i svært mye av det arbeidet som drives i Kristiansand.

Blå Kors har etablert mange tilbud som dreier seg om forebygging, redusere utenforskap, bidra til inkludering og støtte de mange familiene i Kristiansand som lever under fattigdomsgrensen. For eksempel får barn og ungdom stipend på Blå Kors kulturskole og Blå Kors aktivitetspark (tidligere Vision), og den nye virksomheten Blå Kors gatenært har aktivitetet og oppfølging for mennesker med rusutfordringer.

Mange har fått en kulturarena

Sem-Jacobsen fikk også vite at Blå Torsdag-konsertene som startet for seks år siden, og hvor mange av de mest kjente og kjære artistene i Norge har opptrådd, ble etablert for å gi dem som ikke har råd til å delta på andre kulturtilbud og som hadde behov for trygge, rusfrie sosiale rammer.

– Det viktigste som Blå Torsdag-konsertene har bidradd til, er at mange har fått en kulturarena. Det har også ført til økt kjennskap til hva vi arbeider med.

Arvid Solheim

Vi har sett at eksternt kjennskap skaper intern stolthet. Blå Torsdag-konsertene er med 250 publikummere hver gang blitt en stor konsertarena, nummer fire i Kristiansand etter Kilden, Palmesus og Ravnedalen, fremholdt Solheim.

Rammetilskudd gir forutsigbarhet

– Utfordringen vår er ofte om vi kan klare å finansiere tilbudene vi har. Da Blå Torsdag ble etablert, fikk vi en treårig støtte fra Cultiva, og vi har for eksempel flere ganger fått en tidsmessig støtte fra Bufdir til Blå Kors Ferier. Men etter at perioden for støtte er over, må vi finansiere tilbudene selv. Det har mange ganger vært tøft for oss, informerte Arvid Solheim og Henning Reme.

Til avslutningsvis hadde denne oppfordringen til Åslaug Sem-Jacobsen og Anja Abusland:

– Det ville vært svært kjærkomment og gitt oss en god forutsigbarhet dersom Stortinget kunne gitt oss et rammetilskudd som løp fra år til år. Det ville betydd all verden.