Blå Kors Kulturskole

Ved kulturskolen tilbyr vi instrumentundervisning i kombinasjon med sosial aktivitet. Vi er opptatt av at våre elever gis de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, samtidig som de gis de beste muligheter til å treffe nye venner og utfolde seg sosialt.

Kursoversikt

Blå Kors kulturskole tilbyr per i dag undervisning innen rytmisk musikk (pop, rock, jazz og blues). Elevene får her mulighet til egenutfoldelse og til å samarbeide med profesjonelle utøvere innen musikkfeltet. Instrumentene det tilbys opplæring innen er per i dag: gitar, trommer, bass, piano, vokal. Det tilbys enkeltundervisning, samspill og det gis videre muligheten til å delta på prosjekter, workshops og konserter.

Alder og inndeling

Blå Kors kulturskoles undervisningstilbud gjelder primært for barn og ungdom i alderen 8 – 20 år. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak.

Timeplan

Undervisningen følger Kristiansand Kommunes skolerute, og hver elev har 45 min. undervisning per uke. Ved skolekonserter, prosjekter og workshops blir det sendt ut egne individuelle timpleplaner.

Påmelding og pris

Påmelding til Blå Kors kulturskole er åpen hele året. Undervisningsåret deles i høstsemester og vårsemester. Eleven betaler for et semester av gangen. Faktura sendes fra Blå Kors Kristiansand i oktober og mars måned. Pris for plass ved Blå Kors kulturskole er NOK 1 850,- pr. semester. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å bli tatt opp som elev ved Blå Kors kulturskole. Sommerkursene har løpende påmelding til alle kurs er fulle. Siste frist er 1. Juni.

Stipend

Ved Blå Kors kulturskole er vi opptatt av at alle skal få mulighet til elevplass, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. Vi har derfor utviklet en stipendordning det er mulig å benytte seg av når pengene ikke strekker til. Man søker på en enkel måte ved å sende e-post til christine.haddeland@blakors.no.