Blå Kors kulturskole

Ved kulturskolen tilbyr vi instrumentundervisning i kombinasjon med sosial aktivitet. Vi er opptatt av at våre elever gis de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner, samtidig som de gis de beste muligheter til å treffe nye venner og utfolde seg sosialt.

Kursoversikt

Blå Kors kulturskole tilbyr per i dag undervisning innen rytmisk musikk (pop, rock, jazz og blues). Elevene får her mulighet til egenutfoldelse og til å samarbeide med profesjonelle utøvere innen musikkfeltet. Instrumentene det tilbys opplæring innen er per i dag: gitar, trommer, bass, piano, vokal. Det tilbys enkeltundervisning, samspill og det gis videre muligheten til å delta på prosjekter, workshops og konserter.

Alder og inndeling

Blå Kors kulturskoles undervisningstilbud gjelder primært for barn og ungdom i alderen 8-20 år. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak.

Timeplan

Undervisningen følger Kristiansand Kommunes skolerute, og hver elev har 45 min. undervisning per uke. Ved skolekonserter, prosjekter og workshops blir det sendt ut egne individuelle timeplaner.

Påmelding og pris

Påmelding til Blå Kors kulturskole er åpen hele året. Undervisningsåret deles i høstsemester og vårsemester. Eleven betaler for et semester av gangen. Faktura sendes fra Blå Kors Kristiansand i oktober og mars måned. Pris for plass ved Blå Kors kulturskole er 1950,- pr. semester. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å bli tatt opp som elev ved Blå Kors kulturskole. Sommerkursene har løpende påmelding til alle kurs er fulle. Siste frist er 1. Juni.

Trenger du økonomisk støtte?

Det er mulig å få støtte til fritidsaktiviteter for barn og ungdom hos kommunens Fritidsfond.

Formålet med Fritidsfond er å sikre en bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv. En kan søke om kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.

Om du skulle få avslag på din søknad hos Fritidsfond, eller trenger hjelp til å søke, så ta kontakt med Karine Abrahamsen.