Markant økning i antall unge som opplever drikkepress

En ung mann som er student spør en annen student om hun vil ha øl. Han rekker ut ølen. Han har rødt hår, og har en rød t-skjorte på seg som det står fadder på.
Mer enn 1 av 3 unge voksne har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Over halvparten av unge voksne mellom 18 og 29 år er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenkomster, viser en ny undersøkelse.

— Det er bekymringsfullt. Det sier noe om drikkepresset i dagens samfunn, og hvor vanskelig det kan være å takke nei. Spesielt for de yngste aldersgruppene i undersøkelsen, sier rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen.

Fremdeles tabu

Blå Kors har nylig gjennomført en landsdekkende Ipsos-undersøkelse om norske alkoholvaner i befolkningen. Her kommer det fram at den yngre delen av befolkningen skiller seg særlig ut når det gjelder opplevelser rundt drikkepress og forventninger rundt bruken av alkohol. 

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av unge voksne mellom 18 og 29 år synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. Dette er en signifikant økning siden forrige undersøkelse i 2018 da 1 av 3 svarte det samme. I tillegg sier mer enn 1 av 3 at de har drukket alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke drikker. I 2018 svarte 1 av 5 det samme. 

Rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors ser med bekymring på utviklingen i antall unge som sier de kjenner på drikkepress.

— Mange unge vi i Blå Kors snakker med, forteller om at de blir ekskludert fra sosiale sammenhenger dersom de ikke drikker alkohol. For mange er det en «kamp» de selv ikke orker å ta, og mange velger heller å takke ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke ønsker å drikke. Vi ønsker å fremme mer inkludering i samfunnet for de som velger å ikke drikke. For mange er det fremdeles et tabu.

Mer akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol

Videre viser undersøkelsen at over halvparten av denne aldersgruppen er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenkomster. Over halvparten mener også at det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.

— Det at flere har følt på utenforskap under pandemien, gjør at terskelen for å takke nei til alkohol kan føles høyere. Mange føler at det å ikke drikke er rart og usosialt, og man vil ikke ødelegge stemningen, sier Backe-Hansen.

Hun trekker fram at tematikken er høyaktuell i forbindelse med studiestart og fadderuker.

— Studenter har blitt mer ensomme enn noen gang under pandemien. Fra før har det blitt rapportert om ensomhet blant studenter som ikke ønsker å drikke alkohol. Det at flere nå rapporterer at man blir sosialt ekskludert dersom man ikke drikker alkohol, gjør dette ekstra viktig å snakke om, sier hun.

Alkoholvaner 2021

  • Over halvparten (53 %) er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger.
  • Over halvparten (55 %) mener det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.
  • 1 av 4 sier de ofte får spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol. Dette er en økning fra forrige undersøkelse (2018) fra 15 % til 25 %.
  • Mer enn 1 av 3 har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme.
  • Nesten halvparten (44 %) synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. I 2018 svarte 1 av 3 det samme.
  • Dette er noen hovedfunn fra Blå Kors sin nye Ipsos-undersøkelse
Senest oppdatert: 17. august 2021

Var dette nyttig?