1 av 5 barn synes foreldrene bør drikke mindre: – Bekymringsfylt

En ung jente med lilla genser og brunt langt hår sitter på sengekanten med en beskyttende arm rundt bamsen mens hun sitter alvorlig ned i gulvet.
Man estimerer at over 120 000 barn i Norge lever i hjem der foreldrene drikker for mye, ifølge barna. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Dette er en viktig melding til foreldre om at de må reflektere mer over egne drikkevaner, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors. 

Rundt 1 av 5 barn mellom 8 og 19 år synes foreldrene drikker for mye, og rundt 1 av 6 barn har opplevd ubehag når foreldrene har drukket, ifølge en landsdekkende IPSOS-undersøkelse som ble utført tidligere i år på vegne av Blå Kors.

– Dette bekymrer. Det er viktig som foreldre å ta innover seg hvor ubehagelig det kan være for barna når mamma eller pappa endrer adferd. Selv om situasjonen i seg selv er trygg, så skal det ikke så mye alkohol til før barna merker endringen som skjer når alkoholen virker, og kan oppleve det ubehagelig og uforståelig, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors.

En jente sitter på gulvet og ved siden av bamsen sin og ser bort på moren sin. Hun er lei seg og alene. Moren hennes ligger og sover på sofaen og man ser vinflasker på bordet
Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Undersøkelsen viser at det først og fremst er i helger, høytider og ferier, der barna har behov for å slappe av og ha det hyggelig, at foreldrene drikker for mye. 

– Det som er hyggelig for voksne er ikke alltid behagelig for barn. Barnas beskjed må tas på alvor, og foreldre må bli mer bevisste på sammenhengen de er i når de drikker. Det er dessverre slik at evnen  til å se seg selv utenfra reduseres når man er beruset, noe som gjør det desto viktigere å øke bevisstheten rundt dette, forklarer Stensen.

Generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors er bekymret over de nye funnene i barn og unge-ungdersøkelsen

Økning i antall henvendelser under pandemien

Hos Blå Kors kompasset, som tilbyr terapi og hjelp til barn og unge voksne som har vokst opp i hjem med rus, økte antall henvendelser med over 20 prosent i 2020.

– Vi ser spesielt at det er flere av de unge voksne som måtte flytte hjem igjen under koronaen, som har kontaktet oss for hjelp. Som regel er det ikke før man får ting litt på avstand, at man endelig tør å begynne å bearbeide den grove omsorgssvikten man har blitt utsatt for under oppveksten.

– I tillegg ser vi at den generelle rusbruken hos dem som allerede drikker mye, har eskalert under koronaen. Dette skyldes blant annet at de praktiske konsekvensene av å drikke har blitt færre fordi foreldrene har vært mer hjemme på grunn av hjemmekontor, opplyser Stensen.

En ung jente med blått hår gjemmer seg under pulten med en beskyttende arm rundt bamsen sin mens hun stirrer alvorlig opp mot kameraet.
Illustrasjonsbilde: Blå Kors

Frykter mørketall

På bakgrunn av de nye tallene, anslår man at så mange som over 120 000 barn har opplevd det ubehagelig når foreldrene drikker.

– Dette er et svært høyt antall, men vi frykter dessverre at antallet er enda høyere. Undersøkelsen ble gjort med samtykke fra foreldrene for barn under 16 år. Sannsynligheten for at foreldre med rusproblemer har samtykket, vil naturligvis være lavere enn hos den generelle befolkningen. 

– Dessuten har man gitt rom i undersøkelsen for at de minste barna kan få hjelp av foreldrene sine. Vi vet at alkohol er et skamfullt og tabubelagt tema og at barn går langt for å beskytte foreldrene. Vi frykter derfor en overrapportering av de positive utfallene og en underrapportert om de negative utfallene, forklarer Stensen.

Alkohol fortsatt tabulagt

Et ungt par sitter i sofaen og drikker øl. Det er flere ølbokser på bordet. Paret smiler og det er god feststemning.
Mange foreldre snakker ikke med unge om alkoholbruk. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

I undersøkelsen kommer det også frem at halvparten av respondentene ikke har snakket med foreldrene sine om regler rundt eget alkoholbruk.

– Alkohol er et tabulagt tema som kan være svært vanskelig å snakke om. For mange foreldre blir det å snakke med barna sine om drikking, som å snakke om eget alkoholforbruk. Dersom man selv sliter med skyldfølelse fordi man er klar over at man drikker for mye, blir terskelen svært høy. 

Usikkerhet om hvordan man skal snakke med barna og hvor tidlig man bør ta en samtale om alkohol, er også en årsak til at foreldre kvier seg for å bringe opp temaet. 

– Foreldrene har jo ikke lært hva de skal si, og mange er redd for å gjøre feil. Hvordan foreldre skal kommunisere med barna om alkohol, er noe vi i Blå Kors jobber mye med i forebyggingsarbeidet vårt. 

Samtidig svarer 7 av 10 barn at de ønsker strenge og tydelige regler fra foreldrene når det kommer til eget alkoholbruk. Nesten like mange sier også at foreldre ikke bør la unger under 18 år drikke alkohol.

– Barn generelt liker å være forberedt på situasjoner de vet vil komme. Forskning viser at barn med tydelige rammer drikker mindre og mer hensynsfylt. Så bare det å ha denne praten, kan virke forebyggende i seg selv.