Alkoholavhengighet

En mann med tatoveringer snakker med en dame med grått hår
Illustrasjonsbilde av behandling hos Blå Kors Borgestadklinikken i Skien. Foto: Marcel Leliënhof

Verdens Helseorganisasjon definerer alkoholisme som en tilstand når et menneske er avhengig av alkohol slik at det går ut over fysisk og psykisk helse. Alkoholisme er en tidligere betegnelse på avhengighetssyndrom, et begrep vi i dag har gått vekk ifra. Vi kaller det alkoholavhengighet.

Når avhengigheten er utviklet er det vanskelig å bare bestemme seg for å slutte å drikke. Personer som er blitt avhengig kan ha perioder av og på rusen, men har både en fysisk og psykisk avhengighet.

Kjennetegn på alkoholavhengighet

 • Personen har en sterk lyst eller trang til å drikke
 • Den som drikker har planer om å drikke mindre men mislykkes med det
 • Det oppstår abstinenser etter inntak av alkohol
 • Det oppstår abstinenser når personen forsøker å drikke mindre
 • Drikking blir prioritert foran andre oppgaver, gleder og interesser
 • Drikking fortsetter selv om det får skadelige konsekvenser for den som drikker, familie og nettverk
 • Toleranse oppstår. Det betyr at personen må ha mer alkohol for å oppnå samme rus som tidligere

Denne informasjonen er basert på en forenklet versjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ønsker du hjelp? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet

Gode råd

 • Tenk igjennom hvorfor du drikker alkohol og hvilken funksjon alkoholen har i livet ditt
 • Finn meningsfulle aktiviteter du kan erstatte alkohol og rus med
 • Ikke drikk alkohol for å redusere stress, psykisk press eller ved søvnløshet
 • Innfør dager og perioder helt uten alkohol

Hvorfor drikker du ikke?

Hvordan er det å grue seg til å gå på fest? Kristopher Schau er kjent for å være hemningsløs og uredd. Det mange ikke vet er at han ikke har rørt alkohol på 10 år. Hør ham fortelle om frykten for å miste i kontrollen i podcasten Utafor, som er laget av Synva Hjørnevik i samarbeid med Blå Kors, med støtte av Stiftelsen Dam.

Er du pårørende til en person med et alkoholproblem?

Det kan være vanskelig for den som drikker å innse at drikkingen er et stort problem som også går utover relasjoner og nettverk. Ofte har familiemedlemmer, venner og kollegaer sett omfanget av problemet i lang tid før den avhengige vil ha hjelp.

Illustrasjon fra Norske Hemmeligheter av to figurer som skal illustrere far og datter som går hånd i hånd
Illustrasjon fra «Norske Hemmeligheter»

Vi vet det er vanskelig og belastende å leve nær en rusavhengig person, uavhengig av hvilket rusmiddel som brukes. Det kan være godt å snakke med andre i samme situasjon, og få hjelp for egen del. Vi har et eget tilbud for unge pårørende mellom 14 og 35 år.

Hjelp for alkoholproblemer

For noen er det nødvendig med profesjonell hjelp. Hvis alkoholbruken er et problem for deg og dine nærmeste kan du få hjelp hos Blå Kors sine behandlingstilbud. Det er nødvendig med henvisning fra fastlegen for å få behandling hos oss. All behandling er gratis, med unntak av ordinær egenandel hos poliklinikkene. Klikk deg på ulike behandlingssteder under.