Ressurser for å fange opp barn som har det vanskelig

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du en rekke ressurser utviklet under Blå Kors-prosjektet «JEG SER»:

  • Veileder med 5 gode råd for voksne som er bekymret for barn
  • Filmer som inspirerer til handling
  • Informasjon om våre ressurspakker for skoler og barnehager

  Målet med ressursene er at alle barn skal få oppleve trygge relasjoner i løpet av barndommen.

 • Hvem er materiellet for?

  Ressursene er laget for alle voksne som møter barn i nærmiljø eller jobber med barn i barnehage eller skole. Dette kan være barneansvarlige i helsevesenet, fritidssektor  eller andre organisasjoner.

 • Slik bruker du materiellet

  Vær en som ser barn, snakker med dem og handler ved bekymring for dem.

  1. Les veilederen vår og bli inspirert til å handle ved bekymring for barn. Del lenker til digitale veiledere gjennom nettverket ditt.
  2. Jobber du med barn til daglig? Sett opp fagmøter og foreldremøter med utgangspunkt i samtaleopplegget vårt.
  3. Del våre budskapsfilmer under møter eller gjennom nettverket ditt og bidra til at flere barn blir sett og tatt være på.
  4. Bruk våre bøker og hjelpemidler under individuelle samtaler med barn eller i opplegg som tar opp temaer som følelser og gode og vonde hemmeligheter.
  5. Ta kontakt med oss og bestill trykket materiell om du skulle trenge det.

  Vit at du gjør en forskjell!

Å bli sett er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.

Trond Haukedal, psykolog

1 av 10 barn lever i familier hvor mor eller far drikker, ruser seg eller har psykiske problemer. Færre enn halvparten av disse barna er under tiltak fra barnevernet. Det vil si at du og jeg møter barn i vår hverdag som trenger å bli sett og vist omsorg av en trygg voksen.

5 gode råd

1 av 2 voksne sier at de har vært bekymret for et barn det siste året (IPSOS/Blå Kors-undersøkelse, 2021). Likevel har nesten 1 av 5 latt være å snakke med barnet eller gjøre noe med bekymringen.

Vår veileder gir deg 5 gode råd til hva du kan gjøre ved bekymring.

 1. Ta magefølelsen på alvor.
 2. Vis at du ser barnet gjennom ord og nærvær.
 3. Vis at du ser barnet gjennom handling.
 4. Hvis magefølelsen forsterkes – søk hjelp.
 5. Vit at du gjør en forskjell!

Last ned veilederen hvis du ønsker å skrive ut disse selv eller om du ønsker å videresende disse som digitale ressurser til foreldre eller kollegaer.

Du kan også bestille opptrykt versjon av denne veilederen og andre brosjyrer vi har utviklet.

Ressurspakker med bøker og filmer

Våre ressurspakker for skole og barnehage hjelper deg å ta opp tema følelser i klassen eller gruppearbeid. Målet er å hjelpe barn å sette ord på følelser, fortelle om vonde hemmeligheter, og bygge trygge relasjoner til voksne. Dette kan være særskilt viktig for barn som vokser opp i hjem preget rus, psykisk lidelse, vold eller omsorgssvikt.

Se hvordan det gikk da 1.-klasse på Ekeberg skole tok i bruk Sommerfugler i magen filmen og samtaleopplegget.

Reklamefilm om ressurspakkene til skole og barnehage (1 min)

Se ressurspakkene, som er tilpasset barn i barnehagealder og skolealder:

Filmer til inspirasjon

Blå Kors har utviklet flere filmer som inspirerer til handling ved bekymring for barn. Disse filmene tar opp forskjellige temaer: barn som pårørende, jul og ferier, fritid og følelser. Disse kan brukes under foreldremøter eller fagmøter, og kan også enkelt settes inn i samtaleopplegget. Filmsnutt om juletiden med hovedbudskap til JEG SER prosjektet.

2-3 barn i hver klasse har en forelder med alvorlig psykisk lidelse eller alkoholproblem. Vær en som bryr seg.

Se flere filmer fra JEG SER prosjektet, som inspirerer til å vise omsorg for barn som har det vanskelig. Bruk disse på foreldremøter, temakvelder eller andre sammenhenger.

Camilla Lunde

Leder forebygging