Øvrebø videregående skole

Øvrebø videregående skole er en skole for elever som av en eller annen grunn har behov for ekstra tilrettelagt opplæring. For å kunne tas inn som elev må det framlegges sakkyndig dokumentasjon som synliggjør dette. Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som ønsker å gjennomføre et fagbrev, men som vil ha behov for særskilt tilrettelegging.