Blå Kors ber regjeringen styrke behandlingstilbudet for ungdom med rusproblemer

Trine Stensen generalsekretær i svart jakke

– Vakuumet som har oppstått på rusfeltet må opphøre. Vi håper regjeringen snarlig legger fram forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet som ivaretar ungdom med rusproblemer, sier generalsekretær Trine Stensen.

Blå Kors støtter regjeringens mål om å forebygge og redusere negative konsekvenser av rusbruk for enkeltpersoner og for samfunnet. Våre viktigste innspill til regjeringen er å satse på tidlig innsats og mål om et godt liv. Rusmidler tar liv og reduserer livskvaliteten for mange. Å redusere forbruk vil ha stor effekt for enkeltmennesker, for tredjepart som barn og søsken, og for folkehelsen.

Allerede våren 2022 var vi bekymret for vakuumet som oppsto etter rusreformdebatten i 2021.

– Vi ser at rusbruken blant unge øker. I Oslo har bruken av kokain på videregående skoler økt fra tre til hele åtte prosent. Vi ser også en økning flere steder i landet. Mer enn en av fire unge har blitt tilbudt kokain det siste året, og nesten halvparten av dagens ungdom har kjennskap til at noen i omgangskretsen har prøvd det. Dette bekymrer oss, sier Stensen.

Blå Kors har fire krav til regjeringens forebyggings- og behandlingsreform

  1. Økt satsing på behandling for ungdom med rusproblemer. Kompetansen og kapasiteten i møte med ungdom må øke. Ungdom som bruker rusmidler har høy risiko for skader, og trenger hjelp raskt. Dette må skje både på rusbehandlingsinstitusjoner og der ungdommene bor, gjennom økte midler og rammer.
  2. Økt satsing på forebygging – gjennom undervisning i skole og veiledning til foreldre og foresatte.
  3. Politiet må få virkemidlene de trenger for å forebygge rusbruk blant unge, og samtidig begrense et marked som er knyttet til organisert kriminalitet. Ungdom ser ikke nødvendigvis konsekvenser av rusbruk verken for egen helse eller organisert kriminalitet.
  4. Økt satsing på tilbud til barn og ungdom som vokser opp i hjem med alkohol- og annen rusavhengighet. Dette er en gruppe som har særegne utfordringer, og som må bli møtt på en god måte. Digital rådgivning og terapi vil nå ungdom i hele landet.

header