Økning i kokainbruk på videregående skoler i Oslo

illustrasjon av kokain

Ung i Oslo-undersøkelsen viser at bruken av kokain på videregående skoler i Oslo de siste fem årene har økt fra tre, til hele åtte prosent.

– Vi ser nå at kokainbruk har blitt en trend i noen miljøer i Oslo.

leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde

– Dette er bekymringsfullt, og det haster med å iverksette forebyggende tiltak slik at denne trenden ikke spres til andre steder i landet.

Kokain er det sterkeste narkotiske stoffet som finnes, og er det rusmidlet som er mest psykisk avhengighetsskapende. I tillegg er listen over negative konsekvenser som kan forekomme både psykisk og fysisk, lang og alvorlig.

Ruskompetansen må løftes

Tall fra Ipsosundersøkelser som Blå Kors gjennomførte i 2022, viser at 34% av foreldre er lite, eller ikke fornøyd med skolens forebyggende tiltak knyttet mot illegale rusmidler. Tallene viser også at 56 % av ungdom mener at skolen burde ha mer rusundervisning.

– Vi har det siste halvåret opplevd en økning i antall henvendelser fra skoler som etterlyser kompetanse for å drive forebyggende arbeid innen rus.

I Blå Kors har vi utviklet verktøy for hvordan vi kan få i gang gode, reflekterte og kunnskapsrike samtaler rundt dette:

– Vi ser av undersøkelsen fra Ungdata at kokainbruken ofte henger sammen med høyt alkoholkonsum. Vi mener derfor det er viktig å jobbe helhetlig innen rusforebygging, hvor vi også har fokus på å forebygge høyt alkoholbruk, samt utsette alkoholdebuten.  

Foreldres rolle

Vi ønsker at foreldre og skoler reflekterer sammen med barna rundt alkohol og illegale rusmidler, og bidrar til kunnskap på området.

Foreldre er svært viktige foregangsmodeller for barna og har stor påvirkningskraft. Vi må snakke med ungdommen om ruspress og påvirkning blant venner, vi må sørge for at barna våre kjenner til farer og konsekvenser ved bruk, og vi må følge med- og følge dem opp, sier Lunde.

Fakta om kokain

FHI sin spørreundersøkelse i vinter viste at kokainbruken blant unge i Norge (15-30 år) på landsbasis, har økt fra 2, 9% i 2018 til 4,7% i 2022. Dette er en økning på 1,8%. I Oslo er økningen på hele 5%

Kokain er det rusmiddelet som er mest psykisk avhengighetsskapende.

Bivirkninger av kokainbruk kan være depresjon, angst, krampeanfall, hjertearytmier, hjerneblødning og hypertermi (høy kroppstemperatur). Det kan også oppstå hull i neseskilleveggen dersom man sniffer mye kokain. Menn som bruker kokain regelmessig, kan også utvikle impotens. Kokain kan svekke dømmekraften og impulskontrollen, og noen opplever psykose og forvirring. Noen kan også få syns- og hørselshallusinasjoner og bli paranoide. I tillegg erfarer noen å bli aggressive og voldelige dersom de bruker kokain i kombinasjon med alkohol.

Les mer om kokain her: Hva er kokain?

header

Dette innlegget ble også lagt ut på NTB: Vi er bekymret for økningen i kokainbruk