Derfor har Blå Kors endret logo og design

Fra venstre: Daglig leder Mette Brekke-Hansen i Fete Typer, prosjektleder Harald Åker i Fete Typer, prosjektkoordinator Kathrine Lygren Toppe i Blå Kors, kommunikasjonsrådgiver Eli Marie Stavlund i Fete Typer, designer Torgeir Stige i Fete Typer, marked- og kommunikasjonssjef Katrin Solbakken i Blå Kors, web- og SoMe-redaktør Rachel Iren Mathisen Hosar i Blå Kors.

Det har over lengre tid vært jobbet med et prosjekt for å reposisjonere merkevaren Blå Kors. – Målet er å knytte de mange ulike tilbudene og virksomhetene inn under en felles merkevare-paraply, sier marked- og kommunikasjonssjef Katrin Solbakken. 

– Mange av våre virksomheter har over tid fått egne navn og logoer som ikke knytter dem til Blå Kors. Det har vi ønsket å gjøre noe med. Dette for å skape et mer nyansert og helhetlig bilde av hvem vi er og alt det flotte arbeidet vi gjør, forklarer Solbakken. 

Endrer navnestruktur, logo og grafisk profil  

Merkevareprosjektet bygger videre på organisasjonens beslutning som ble vedtatt i 2014 om at alle virksomheter skulle inn under Blå Kors-paraplyen.  

Blant annet har organisasjonen sett behov for å få en tydeligere navnestruktur. Det innebærer at alle virksomheter skal bruke Blå Kors først i navnet sitt.

Mange virksomhetsnavn vil også byttes ut for å bli tydeligere på hva Blå Kors tilbyr av tjenester. Denne prosessen er gjort i godt samarbeid med Alf Bendixen i konsulentselskapet NSB.  

I tillegg har det vært viktig å slutte seg til en felles logo og en grafisk profil som møter behovene til en fremtidsrettet ideell organisasjon som favner bredt.  

Sist, men ikke minst, har det vært behov for å ha et felles merkevareløfte, også kalt «slogan», som hele organisasjonen skal kunne bruke. 

Valget har falt på «I sentrum står et menneske», forklarer Solbakken.

– Vi besluttet å gå for noe som er kjent og som allerede brukes med hell i deler av organisasjonen. Dette løftet møter alle mennesker med respekt og egenverdi, og kan derfor dekke alle områder Blå Kors jobber innenfor.  

Med seg på veien har Blå Kors fått hjelp av design- og kommunikasjonsbyrået Fete Typer.  

– Det har vært en spennende, grundig og god prosess. Det er en stor jobb å gå fra mange ulike logoer og virksomhetsnavn, til å samle alt under en logo og en enhetlig merkestruktur, sier daglig leder Mette Brekke-Hansen.

Hun utdyper:

– Jeg er imponert over forankringsarbeidet Blå Kors har gjort internt for å få med alle på ny retning, og viljen til å fornye og forsterke merkevaren. Nå blir det spennende å rulle ut et nytt visuelt språk som uttrykker Blå Kors sin visjon, mål og verdier.

Implementeringen godt i gang 

Solbakken tror merkevarearbeidet vil gi betydelig verdi for organisasjonen fremover. 

– En opprydning i alle disse elementene vil over tid bidra til at vi får en styrket merkevare som vil gi oss enda større gjennomslagskraft. En tydelig merkevare vil også bli mer kostnadseffektivt for organisasjonen.    

Arbeidet er allerede godt i gang og vil foregå gradevis over de neste to årene.

Blakors.no, Blå Kors sin eksterne webside, er det første som i disse dager får ny drakt med god hjelp av nettsideleverandøren Dekode.  

– Jeg gleder meg stort over at vi allerede har kommet såpass langt i dette arbeidet, og ser frem til resten av implementeringen, avslutter Solbakken.