Blå Kors kjøper opp rusklinikk i nord – blir landsdekkende

Blå Kors har lenge hatt et ønske om å styrke sin virksomhet i Nord-Norge.

Blå Kors overtar Nord-Norges største private rusbehandlingsinstitusjon, Sigma Nord.

Eierne av Sigma Nord har nådd pensjonsalder og ønsker å selge livsverket. Det ble til slutt Blå Kors som ble den foretrukne aktøren, i sterk konkurranse med andre.  

 – Blå Kors har lenge hatt et ønske om å styrke sin virksomhet i Nord-Norge, spesielt innenfor behandling av rus og avhengighet. Vi ønsker å være en bidragsyter innenfor et viktig folkehelseområde, også i Nord-Norge, og det vil gi oss større tyngde som en landsdekkende aktør, sier divisjonsdirektør for Blå Kors behandling, Anita Ellefsen.   

Divisjonsdirektør for Blå Kors behandling, Anita Ellefsen.

Blå Kors overtar driften 1. mars 2022.  

– Kvaliteten og verdiene som Blå Kors representerer innenfor rusbehandling, samstemmer godt med det vi har ønsket for videre drift hos Sigma Nord, sier styreleder for Sigma Nord, Arne E. Johansen. 

Vil gi økt kunnskap og læring  

Blå Kors er i dag den største ideelle aktøren i Norge innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Sigma Nord blir organisasjonens åttendebehandlingsinstitusjon og den første i Nord-Norge. 

– Nå utvider vi ytterligere, samtidig som vi styrker det faglige tilbudet vårt, sier Ellefsen.  

Blant annet skal Blå Kors videreføre 12-trinnsmodellen som ligger til grunn for Sigma Nords behandlingstilbud.  

– 12-trinnsmodellen brukes ikke i Blå Kors i dag. Det er en annen faglig tilnærming som vil gi oss økt kunnskap og læring, sier Ellefsen.

Skal styrke kompetansen 

Ellefsen påpeker at fagkompetansen som Sigma Nord besitter, er svært verdifull, og at Blå Kors vil jobbe aktivt for å sikre at kompetansen overføres mellom virksomhetene for å kunne tilby best mulig tilbud til pasienter. 

 – Vi er opptatt av å ivareta pasientene, deres pårørende og de ansatte på en god måte i det videre arbeidet, avslutter Ellefsen.