Fra rusavhengig til årets erfaringskonsulent

header
Pål Berger har kommet en lang vei siden han kom inn i behandling for rusavhengighet.

– Det å se at andre hadde gått foran og klart å etablere et liv uten rus, var min viktigste motivasjon da jeg selv var ferdig med rusbehandlingen og skulle etablere et rusfritt liv, sier Pål Berger, som under årets konferanse i regi av Erfaringssentrum fikk prisen som årets erfaringskonsulent.

Pål Berger utdannet seg som markedsøkonomi og jobbet i over ti år i en stor norsk kjedebedrift, de siste årene som markedssjef.

Det var først alkoholen som tok knekken på ham. Etter hvert kom andre rusmidler, og konkvensene var store. Han mistet familien, leiligheten og vennene ble borte. Han måtte begynne helt på null da han var ferdig med den siste rusbehandlingen.

Mye nyttig erfaring

Han erfarte tidlig at for å kunne klare å etablere et rusfritt liv, var det mye nyttig erfaring og gode innspill å hente hos dem som hadde vært gjennom prosessen før ham. Han så hvor viktig arbeid erfaringskonsulentene gjorde, og engasjerte seg i denne typen arbeid.

– Det handler om at erfaringskonsulenter kan bidra til at mennesker i rus kan få hjelp og mulighet til å skape et  liv som gjør at det ikke er nødvendig å bruke rusmidler igjen, sier Berger.

Han fikk tidlig tilbud om å bli prosjektleder for et forskningsprosjekt i et samarbeid mellom Sandnes kommune og Universitetet i Stavanger, som gikk ut på at bruker skulle intervjue bruker.

Prosjektet var banebrytende i Norge. Pål Berger ble mye brukt, som brukerrepresentant blant annet i RIO, A-larm. Han ble erfaringskonsulent i Stavanger kommune og ble mye brukt som foredragsholder innen recovery-filosofien og fysisk aktivitet.

Han var således en viktig bidragsyter i å få dette arbeidet opp å gå, hvor status i dag er at mange kommuner har ansatt sine egne erfaringskonuslenter.

Jobber i Blå Kors Stavanger

– Det er stas å få en slik pris. Prisen er en annerkjennelse av hvor viktig det er å bruke erfaringskonsulenter, spesielt innen rus, kriminalitetsforebyggende arbeid og psykiatri, sier Berger og smiler.

De siste tre årene har han jobbet i Blå Kors steg for steg-arbeidet i Blå Kors Stavanger.

– I dag er vi 250 deltakere og 130 tidgivere i Blå Kors steg for steg, Stavanger, sier han.

En fremragende jobb

– Pål Berger har gjort en viktig jobb, ikke minst i å utfordre holdningene mange har om at rusavhengige ikke er en ens gruppe, hva det har å si for å motvirke stigma og utenforskap, sier Dagny Adriaenssen Johannessen, forsker i Blå Kors Øst.

– Det at Pål Berger har vært så åpen om veien han selv har gått, er viktig for dem som sitter og kjenner på disse følelsene i ensomhet, og som kjenner seg utenfor. Han er også et godt eksempel på hvor viktig det er å ta erfaringsarbeidet på alvor, ettersom hjelpen som tilbys gruppen blir mer treffsikker, sier hun.

Sterk økning

– Vi etablerte Erfaringskonsulentprisen fordi vi ønsker å anerkjenne det arbeidet som erfaringskonsulentene gjør. Antall erfaringskonsulenter i kommune tjenester har økt betraktelig de siste årene, fra 167 årsverk totalt i 2019 til 260 årsverk i 2022. Blå Kors har vært en foregangsorganisasjon, og har lenge brukt erfaringskonsulenter på sine institusjoner. Pål Berger har vært en pioner i dette arbeidet i over 15 år, sier Torbjørn Mohn Haugen, generalsekretær i Erfaringssentrum som utdelte prisen til Pål Berger.

I sin begrunnelse for at nettopp Berger fikk prisen, skriver priskomiteen blant annet at:

«Årets erfaringskonsulent har over veldig lang tid vært en frontfigur for å bruke erfaringskonsulentstillingen til å fremme bedre og mer rettferdige tjenester som bidrar til gode liv til mennesker som strever med rus- og psykiske problemer. 

Han er en ambassadør for Recoveryorientert tenkning i Norge og ikke minst er han en av de som har vært med på å legge et grunnlag for annerkjennelse av brukererfaring som en kompetanse.

Priskomiteen 2022 har enstemmig vedtatt at Pål Berger velges som årets erfaringskonsulent på bakgrunn av hans engasjement, interesse og vilje til å hjelpe og bidra innen rus/psykiatri tjenestene.»

Dette er Erfaringssentrum:

Erfaringssentrum ble stiftet i 2017. Vi er en interesseorganisasjon for personer som er ansatt i velferdstjenestene på bakgrunn av sin brukererfaring. Vi jobber for at erfaringskonsulentene skal ha gode arbeidsvilkår, ha møteplasser der de kan utveksle erfaringer og jobbe for at erfaringskonsulentene blir en egen yrkesgruppe i norske velferdstjenester.