Hva kan bidra til at barn får en trygg og god oppvekst?

header
To små jenter ser på et juletre.
Illustrasjonsfoto

Den norske velferdsstaten – en velment labyrint

Mange mennesker opplever den norske velferdsstaten som en labyrint. Selv om utviklingen har skjedd i beste mening, følger noen utilsiktede konsekvenser. En av dem er at det er innbyggere som strever med å forstå og finne frem i systemet, og få tilgang til de rettigheter de har til hjelpe- og støttetiltak. Dette til tross for ansatte som gjør så godt de kan innenfor sine rammer.

Manglende samhandling mellom tjenester gjør at utsatte barn og unge i familier med sammensatte utfordringer er står i fare for ikke å få den oppfølgingen de har behov for. Dette øker risikoen for at barn og unge opplever marginalisering og utenforskap fordi de ikke bruker tjenestene de egentlig trenger.

Utenforskap oppleves enda vanskeligere når det går mot jul.

Samfunnet vårt trenger tjenester som er

  • lett tilgjengelige,
  • gode på samhandling, og
  • inkluderende.

Håndterer utfordringer på nye måter

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak for barn som vokser opp i familier med sammensatte utfordringer. Det er et gratis tilbud og det er ikke nødvendig med henvisning. Gjennom samtaler og felles aktiviteter kartlegges hva den enkelte familie opplever som utfordringer. Finansieringen er i stor grad fra statlige tilskudd.

Aktiviteter gir barna mestring og økt selvfølelse. Foreldre får styrket kompetansen gjennom kurs og veiledning. Det skapes gode felles opplevelser som familie gjennom fritids- og ferieaktiviteter. Dette skjer på dag- og kveldstid, helg, ferier og i forbindelse med høytider.

Ønsker du å bidra på en annen måte?

Hvis du ikke har mulighet til å bli tidgiver på et av våre

Familiene kan også delta på felles aktiviteter som turer, middager og ferier, og det skaper tilhørighet til andre barn, foreldre og familier. Slik forebygges psykisk og fysisk uhelse. Man motvirker sosialt og kulturelt utenforskap, og dette bidrar til inkludering.

Deltakerne er med på å identifisere hvilke tjenester de har behov for. Stasjonene og søker skal være «hånd i hanske» med offentlige tjenester. Det er et mål at aktivitetene ved Blå kors barnas stasjon skal lede inn i en helt vanlig hverdag.

En helhetlig forståelse av barna og familiens livssituasjon, kombineres med aktiviteter og tiltak som gjør at barna og familiene står tryggere og håndterer utfordringer på nye måter. Det handler også om at barna opplever å få styrket livsmestring, får sosial trening og trygghet som gjør det mulig å tre inn i nærmiljøets aktivitetstilbud ellers.

Juleglede og håp

Mange opplever at utfordringer i livet blir vanskeligere i ferier og høytider: Julen er som et forstørrelsesglass der det fine blir finere og det vonde blir vondere. Særlig er økonomiske utfordringer en stressbelastning i julehøytiden. Lite penger til mat, oppvarming, varmt tøy til barna og julegaver er krevende.

Det handler også om å legge til rette for felleskap og inkludering i advents- og julehøytiden.  

Gaver fra privatpersoner og næringslivet gir oss mulighet til å være enda mer fleksible i tilbudene våre slik at vi kan bidra med det det enkelte barn og familie trenger; varme klær, varme sko, mat på bordet som metter godt og som også innehar noe ekstra godt.

Barn i familier med sammensatte utfordringer trenger helhetlige tjenester for en god oppvekst – og en god jul.