SnakkOmMobbing-programmet

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du følgende hjelpemidler og ressurser:

  • Kunnskapsheftet «Til den voksne. Mobbing og utenforskap – hvordan hjelper vi barna?«
  • SnakkOmMobbing-ressursen til bruk med barn 9-13 år:
   • Veiledningshefte
   • Grupperegler (plakat)
   • Lydfil (SnakkOmMobbing sangen av Gino Bless)
   • Videoer

  Formålet er å forebygge mobbing og utenforskap, gjøre barna bevisst på egne behov, holdninger og følelser, og skape gode vennskap i barnegruppen. Opplegget bygger på forskningsbasert kunnskap og innsikt fra ca 30 000 samtaler med barn og unge i vår chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no.

 • Hvem er materiellet for?

  Kunnskapsheftet er laget for alle voksne som ønsker å forebygge mobbing, eller skal hjelpe barn som opplever utenforskap eller står i en mobbesituasjon.

  SnakkOmMobbing-ressursen er utviklet spesielt for barn i alderen 9-13 år. Du kan bruke det i skole, fritidstilbud, helse- og sosialtjenester eller andre steder der barn samles.

 • Slik bruker du materiellet

  Kunnskapsheftet kan brukes av voksne for å få en innsikt i mobbingens mekanismer, samt en forståelse av hvordan barn trenger å bli møtt. Heftet kan leses i sin helhet, eller brukes som et oppslagsverk. Det er fint å ta seg tid til å stoppe opp ved refleksjonsspørsmålene.

  SnakkOmMobbing-ressursen består av 5 samlinger på 30-45 minutter. Samlingene inneholder:

  – Grupperegler
  – Presentasjon av dagens tema
  – Kort undervisning
  – Film, inkludert refleksjonsspørsmål (trykk på pause på filmen når disse kommer på skjermen til slutt)
  – Øvelse/lek

  Det er fint å ha mest mulig lik ramme på hver samling. Vi anbefaler at barna setter seg i en sirkel. I begynnelsen av hver samling skal gruppereglene, som barna selv har laget i samling 1, tas opp. Det kan skape en god og inkluderende gruppekultur.

  Vi anbefaler at det er en tilgjengelig og trygg voksen barna kan snakke med i etterkant av samlingene. Temaene kan sette i gang noen tanker og følelser i barna.

   

Last ned materialet:

Kunnskapshefte: «Til den voksne. Mobbing og utenforskap – hvordan hjelper vi barna?»

Veileder: SnakkOmMobbing-ressursen

Plakat A3: Grupperegler

Plakat A4: Mobberingen

Musikkvideo: SnakkOmMobbing-sangen (GinoBless)

Video-baserte samlinger for å forebygge mobbing og utenforskap

SnakkOmMobbing-programmet er et video-basert program med 5 samlinger. Her er ett eksempel på en video med refleksjonsspørsmål.

Eksempler på video fra 1. samling: Mobbing og utenforskap (1,5 minutt)

Mange barn forteller at de synes det er flaut og skamfullt å bli mobbet eller ikke ha mange venner. Selv å fortelle det til nære og trygge voksenpersoner kjennes vanskelig.

Barnet kan føle seg mislykket som ikke har “fått til” en slik viktig oppgave i eget liv; – å skaffe venner og bli likt av andre. Mobbing og utenforskap kan oppleves som et nederlag barnet føler seg skyldig i.

I introduksjonsvideoen nedenfor kan du høre hvordan denne ressursen er bygget opp og hvorfor dette er et godt valg.

Introduksjon til programmet (22 minutter)

Videoer

Her finner du de korte filmsnuttene til hver av de 5 samlingene.

1. Mobbing og utenforskap

1-1 Gutt

1-2 Reaksjoner

1-3 Jente

1-4 Reaksjoner

2. Hvorfor er det så vanskelig å si i fra?

2-1 Si i fra

2-2 Reaksjoner

3. Sosiale spilleregler

3-1 Sosiale spilleregler

3-2 Reaksjoner

4. På nett

4-1 På nett

4-2 Reaksjoner

5. Vennskap

5-1 Video: Vennskap

5-2 Reaksjoner

Jeg sier innimellom at det går bedre enn det gjør. Det er mest fordi jeg ikke vil at de skal bli seg, og gå rundt å tenke på at jeg ikke har det bra.

Jente (15)

Vinn et «klassesett»!

Vil du hjelpe oss å videreutvikle SnakkOmMobbing-programmet til å bli enda mer brukervennlig? De første som fyller ut evalueringsskjema vil motta en klassesett med SnakkOmMobbing armbånd til barna i klassen/barnegruppa, samt en trykt utgave av kunnskapsheftet. Ta kontakt med marthe.scheie@blakors.no for å få tilsendt et evalueringsskjema.

Spørsmål?

Ta kontakt! Blå Kors chat-senter sin tjeneste SnakkOmMobbing.no og Blå Kors barnas Stasjon har utviklet SnakkOmMobbing-ressursen sammen.

Relatert innhold