Markant økning i antall unge som opplever drikkepress

En tenåringsjente med blondt skulderlangt hår og et lurt blikk har tatt en vinflaske ut av kjøleskapet. I bakgrunn skimter man moren som er opptatt med å snakke i telefonen.
Mer enn 1 av 3 unge voksne har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Over halvparten av unge voksne mellom 18 og 29 år er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenkomster, viser en ny undersøkelse.

— Det er bekymringsfullt. Det sier noe om drikkepresset i dagens samfunn, og hvor vanskelig det kan være å takke nei. Spesielt for de yngste aldersgruppene i undersøkelsen, sier rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen.

Fremdeles tabu

Blå Kors har nylig gjennomført en landsdekkende Ipsos-undersøkelse om norske alkoholvaner i befolkningen. Her kommer det fram at den yngre delen av befolkningen skiller seg særlig ut når det gjelder opplevelser rundt drikkepress og forventninger rundt bruken av alkohol. 

Rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors ser med bekymring på utviklingen i antall unge som sier de kjenner på drikkepress.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av unge voksne mellom 18 og 29 år synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. Dette er en signifikant økning siden forrige undersøkelse i 2018 da 1 av 3 svarte det samme. I tillegg sier mer enn 1 av 3 at de har drukket alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke drikker. I 2018 svarte 1 av 5 det samme. 

— Mange unge vi i Blå Kors snakker med, forteller om at de blir ekskludert fra sosiale sammenhenger dersom de ikke drikker alkohol. For mange er det en «kamp» de selv ikke orker å ta, og mange velger heller å takke ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke ønsker å drikke. Vi ønsker å fremme mer inkludering i samfunnet for de som velger å ikke drikke. For mange er det fremdeles et tabu.

https://youtu.be/qw4XLf86cz4

Mer akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol

Videre viser undersøkelsen at over halvparten av denne aldersgruppen er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenkomster. Over halvparten mener også at det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.

— Det at flere har følt på utenforskap under pandemien, gjør at terskelen for å takke nei til alkohol kan føles høyere. Mange føler at det å ikke drikke er rart og usosialt, og man vil ikke ødelegge stemningen, sier Backe-Hansen.

Et ungt par sitter i sofaen og drikker øl. Det er flere ølbokser på bordet. Paret smiler og det er god feststemning.
Mer akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Hun trekker fram at tematikken er høyaktuell i forbindelse med studiestart og fadderuker.

— Studenter har blitt mer ensomme enn noen gang under pandemien. Fra før har det blitt rapportert om ensomhet blant studenter som ikke ønsker å drikke alkohol. Det at flere nå rapporterer at man blir sosialt ekskludert dersom man ikke drikker alkohol, gjør dette ekstra viktig å snakke om, sier hun.

Alkoholvaner 2021

  • Over halvparten (53 %) er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger.
  • Over halvparten (55 %) mener det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.
  • 1 av 4 sier de ofte får spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol. Dette er en økning fra forrige undersøkelse (2018) fra 15 % til 25 %.
  • Mer enn 1 av 3 har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme.
  • Nesten halvparten (44 %) synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. I 2018 svarte 1 av 3 det samme.
  • Dette er noen hovedfunn fra Blå Kors sin nye Ipsos-undersøkelse