Økte behov krever sterkere prioritering

En ung jente med lilla genser og brunt langt hår sitter på sengekanten med en beskyttende arm rundt bamsen mens hun stirrer alvorlig inn i speilet.
Illustrasjonsbilde. Foto: Marcel Lelienhöf

Mange flere barn og familier henvender seg til oss akkurat nå. Økte utgifter til mat, strøm, drivstoff og økte renter på lån gjør at inntekten ikke strekker til, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

I forslaget til statsbudsjett er det mange gode tiltak, mener Stensen.

– Vi er glade for at tilskuddet til å inkludere barn og unge øker. Samtidig håper jeg at Stortinget i behandlingen av budsjettet vil prioritere enda sterkere de som trenger det aller mest blant annet gjennom å sikre kvaliteten i tjenestene.

Skjerme mennesker som trenger det mest

Blå Kors barnas stasjon, et inkluderingstilbud for barn og familier i vanskelige livssituasjoner merker økt pågang. Barne- og familieministeren besøkte i dag vår stasjon i Kristiansand i forbindelse med statsbudsjettet.

Torsdag denne uken gjestet barne- og familieminister, Kjersti Toppe (i grønt), Blå Kors Kristiansand for å informere om hvordan regjeringen, gjennom det nye statsbudsjettet prioriterer barn og unge, og vil redusere sosiale forskjeller.
  • Våre ferietilbud til familier med rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lav inntekt, Blå Kors ferier, har nærmere 5 000 personer på venteliste. Dette er mer enn en dobling fra i fjor.
  • Chat-tjenesten Blå Kors snakkompsyken.no for barn og unge har 30 prosent ubesvarte henvendelser. Totalt antall henvendelser i fjor lå på 12 293. Det er avgjørende å kunne svare alle. Dette er ungdom som står i krevende livssituasjoner og en samtale kan redde liv.
  • Blå Kors kompasset er et landsdekkende lavterskeltilbud til unge i alderen 13 til 35 år som sliter psykisk, som følge av en oppvekst i familier med alkohol- og andre rusproblemer. I 2021 fikk 1104 brukere terapitilbud, som er en økning på 7% fra 2020. Nær 8000 timer terapi ble gitt, og over 40% av konsultasjonene var videobaserte over nett.

Samtidig opplever vi at personer med rusavhengighet, de som står uten arbeid eller bolig får det enda tøffere i økonomiske krevende tider.

En kvinne med blå genser foran Stortinget
Generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen

Bruk ideelle organisasjoner

Regjeringen foreslår å satse på å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning, og å styrke tilbudet innen psykisk helse og rus.

– Vi er bekymret for at kostnadsvekst på grunn av økte utgifter til mat, strøm og lønn som også rammer offentlig og ideell sektor ikke kompenseres i tilstrekkelig grad. Dermed gir ikke satsingen rom for å utvikle tjenestene.

Dette vil vi gå grundigere inn i ukene frem til budsjetthøringer i Stortinget. – Ideelle organisasjoner har viktige tjenester på disse områdene og er klare til å styrke innsatsen. – Jeg håper at også Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet vil styrke målrettede tilbud og tjenester til de som trenger det mest, avslutter Stensen.