Registudent vil normalisere det å ikke drikke alkohol

Det drikkes mye i studentmiljøet, forteller registudent Johannes Toft (23). Det har han laget en dokumentarfilm om.

Student og dokumentarskaper Johannes Toft (23) tok nylig utgangspunkt i seg selv for å belyse drikkepress blant unge voksne i en eksamensfilm. Som ung student som ikke drikker alkohol kan han kjenne seg igjen i at de som ikke drikker alkohol i større grad blir utsatt for en sosial ekskludering.

Rogalendingen beskriver seg selv som en ekstrovert person med et stort vennenettverk, men legger samtidig til at han til tider må gjøre en større innsats for å bli inkludert fordi han ikke drikker alkohol. Til tider kan det bli slitsomt. Han har derfor stor forståelse for at mange ikke orker å ta «kampen».

Drikkes mye i studentmiljøet

Mange sosiale arenaer dreier seg om alkohol, og man møtes som regel på bar eller vors, nevner Johannes Toft.

Toft tror at dette ubevisst begrenser de som ikke drikker alkohol. Film- og registudenten forstår godt at folk ikke orker å forklare seg alltid og kanskje derfor heller takker ja til en øl enn å bli den raringen som ikke vil drikke.

En ung mann som er student spør en annen student om hun vil ha øl. Han rekker ut ølen. Han har rødt hår, og har en rød t-skjorte på seg som det står fadder på.
Mer enn 1 av 3 unge voksne har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. I 2018 svarte 1 av 5 det samme. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Selv har han aktivt måtte jobbe for å bevise at det går an å være edru på fest, og mener det ikke er noe problem før det blir påpekt eller tatt opp som samtale. Noe det dessverre ofte gjør.

Johannes har ingenting imot å få litt oppmerksomhet, men vil helst at det skal dreie seg om andre ting enn at han ikke drikker alkohol. Det er lite oppfinnsomt å spørre om hvorfor man ikke drikker, mener han.

Markant økning i unge voksne som opplever drikkepress

Blå Kors har nylig gjennomført en landsdekkende Ipsos-undersøkelse om norske alkoholvaner i befolkningen. Nye tall fra denne støtter opp under registudentens egne opplevelser. Over halvparten av unge voksne mellom 18-29 år er enige i at de som ikke drikker alkohol, blir utelatt fra sosiale sammenkomster, viser en ny undersøkelse.

Det er bekymringsfullt. Det sier noe om drikkepresset i dagens samfunn, og hvor vanskelig det kan være å takke nei. Spesielt for de yngste aldersgruppene i undersøkelsen, sier rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen.

Hanne Backe-Hansen i Blå Kors

Mer akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol

I undersøkelsen kommer det fram at den yngre delen av befolkningen skiller seg særlig ut når det gjelder opplevelser rundt drikkepress og forventninger rundt alkohol.

Undersøkelsen viser at over halvparten av unge voksene mellom 18-29 år synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. Dette er en signifikant økning siden forrige undersøkelse i 2018 da 1 av 3 svarte det samme.

I tillegg sier mer enn 1 av 3 at de har drukket alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke drikker. I 2018 svarte 1 av 5 det samme.

Blir utelatt fra sosiale sammenkomster

Videre viser undersøkelsen at over halvparten av denne aldersgruppen er enige i at de som ikke drikker alkohol, blir utelatt fra sosiale sammenkomster. Over halvparten mener også at det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest

Det at flere har følt på utenforskap under pandemien, gjør at terskelen for å takke nei til alkohol kan føles høyere. Mange føler at det å ikke drikke er rart og usosialt, og man vil ikke ødelegge stemningen, sier Backe-Hansen.

https://youtu.be/qw4XLf86cz4

Hun trekker fram at tematikken er høyaktuell i forbindelse med studiestart og fadderukene som nå er like rundt hjørnet.

Studenter har blitt mer ensomme enn noen gang under pandemien. Fra før har det blitt rapportert om ensomhet blant studenter som ikke ønsker å drikke alkohol. Det at flere nå rapporterer at man blir sosialt ekskludert dersom man ikke drikker alkohol, gjør dette ekstra viktig å snakke om, sier hun.

Fadderuka øker sjansen for å lykkes med studiet

Zahra Ghodrati er prosjektleder og nasjonal pådriver for prosjekt Lykkepromille, som arrangerer kurs og workshop for studentskibnader og fadderordninger i hele landet om drikkepress blant studenter.

Prosjekt Lykkepromille oppstod basert på tall blant fra studenter som viser at over halvparten synes at det drikkes for mye alkohol under fadderukene. 1 av 5 av de som ikke deltar i fadderukene oppgir at alkoholbruken er grunn til at de ikke ønsker å delta.

Zahra Ghodrati Lykkepromille tror det er lett å bli blind på drikkepress under fadderuka.

Ghodrati peker på at undersøkelser viser at studenter som deltar på fadderuka trives bedre med studiene sine. Som kanskje kan være en avgjørende faktor for at man også fullfører studiene.

Det sier litt om viktigheten med å få inkludert så mange studenter som mulig, sier hun. Drikkepress er en utfordrende tematikk å jobbe med, fordi man ofte blir litt blind for hva det egentlig er.  

Hun opplever at en del faddere forteller at det ikke er noe drikkepress i deres grupper, men hva betyr egentlig det at det ikke er noe drikkepress? Og hvordan vet man det? Fadderuka er for de fleste assosiert med alkohol, og mange studenter opplever at det ikke er så mye plass til å ikke drikke alkohol.

Ghodrati mener at det er viktig å ha en aktiv bevissthet til tematikken, fordi det er en tematikk det er lett å bli blind på.

Lykkepromilles tips til en mer inkluderende fadderuke

Zahra oppfordrer faddere til å også drikke alkoholfritt under fadderukene. Hun tror at det kan bidra til å gjøre det mer sosialt akseptabelt å ta alkoholfrie valg, slik at det igjen blir enklere for studenter som ikke drikker alkohol å være med.

Lag gjerne drinker uten alkohol, og la de som ønsker å drikke alkohol selv måtte ta et aktivt valg om det. La det alltid være alkoholfri drikke tilgjengelig.

Alkoholvaner 2021

  • Over halvparten (53 %) er enige i at de som ikke drikker alkohol blir utelatt fra sosiale sammenhenger.
  • Over halvparten (55 %) mener det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest.

Økning fra 2018:

  • 1 av 4 sier de ofte får spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol. Dette er en økning fra forrige undersøkelse (2018) fra 15 % til 25 %.
  • Mer enn 1 av 3 har takket ja til alkohol for å slippe å forklare hvorfor de ikke vil drikke. Dette er en økning fra 20 % til 36 %
  • Nesten halvparten (44 %) synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. Tidligere 1 av 3 i 2018.

Hovedfunn fra Ipsos-undersøkelsen 2021. Tallene som presenteres representerer den yngste aldersgruppen:
18 – 29 år