Tabu å snakke om alkohol i kristne miljøer

Nora Antonsen
ØNSKER DEBATT: Nora Antonsen etterlyser mer debatt og åpenhet om drikkepress i kristne miljøer. Foto: Privat.

Den vestlige kulturen prakker alkohol og rusmidler på oss i mange sosiale sammenhenger. En pils med venner i helgen. En pils etter jobb med kollegaer. Det kristne miljøet er intet unntak – det blir bare ikke snakket om.

– Det ligger en slags sannhet over oss at «en god kristen drikker ikke». Dersom du avstår fra alkohol bidrar det på en måte til at du blir en ordentlig kristen. Du blir akseptert.

Det sier Nora Antonsen. 22-åringen fra Nord-Norge er student, og har allerede rukket å være aktiv i Den Norske Kirke i flere år. Nå sitter hun som saksordfører i komiteen som skal behandle saken om alkohol og rus på Ungdommens Kirkemøte i oktober.

Problematisk for de unge

– Jeg opplever at det er tabu å snakke om alkohol. Det er et tema som skyves under teppet og aldri debatteres om. Det kan bli problematisk for mange unge, forteller hun.

Selv mener hun at det ikke nødvendigvis er avholdskultur som er fasiten, men åpenhet om at alkohol finnes – også blant troende og praktiserende.

– Alkohol er jo noe som er rundt oss hele tiden. Det er ikke slik at man kan skru det av. Da må man heller være bevisst sin egen holdning til det, og det er vanskelig om man aldri snakker om det.

Hun forteller at manglende debatt gjør at ungdommer ikke får nok kunnskap om alkohol.

LITE ÅPENHET: Det snakkes fremdeles lite om bruk av alkohol i mange kristne miljøer. Foto: Unsplash.

– Når man vokser opp i et kristent hjem der det ikke blir snakket om alkohol – verken innenfor husets 4 vegger eller ute blant andre, er det vanskelig å oppnå nok kunnskap til å vite hvordan man skal håndtere bruk.

Tabuet man har knyttet til å snakke om alkohol kan få ungdommer til å unngå viktig refleksjon rundt egen alkoholbruk.

– Når man møtes der det er alkohol tilstede kan man føle på tabuet det er å snakke om bruken, og derfor kan det hende man drikker uten å reflektere rundt det, sier hun.

Rusfrie arrangement

Når det arrangeres samlinger og ulike treff i miljøet, er det alltid rusfritt mens arrangementet pågår. Det er ikke før folk skal gå hjem at drikkepresset blir introdusert for ungdommene.

– Det er ikke nødvendigvis noe annerledes i kristne miljøer. Etter at man går ut døra er det som oftest noen som skal avgårde for å ta en øl eller tre – og gjerne få med seg resten av gjengen, sier hun.

TEMA PÅ UNGDOMMENS KIRKEMØTE: Antonsen skal sammen med komiteen ta opp saken «Alkohol og rus». Dokumentet fra møtet blir sendt til bispedømmerådene. Foto: Privat.

Ved flere anledninger har ungdommer møtt på hverandre på byen, i beruset tilstand, noen timer etter å ha vært sammen på et kristent, rusfritt arrangement. Da ser man ned i gulvet og snakker ikke om det.

I en undersøkelse gjort av Blå Kors sier 1 av 3 at det er ubehagelig å takke nei til alkohol. 1 av 5 takker heller ja til alkohol enn å forklare hvorfor man ikke vil drikke.

Skjult drikkepress

– Det som er kjipt med det skjulte drikkepresset er nettopp at det er skjult. Man har en tanke og en felles forståelse av at alkohol er negativt, dermed noe man ikke tar opp i samtalen i kristen sammenheng.

– Likevel er det mange som havner i en situasjon der de drikker alkohol. Mange opplever at de må holde alkoholbruken hemmelig, til tross for at flere i miljøet gjør det samme

Tror du det kan føre til mer alkoholbruk?

– Ja, når man ikke snakker om alkoholkonsum og effektene av det, så er det vanskelig å vite hvordan man skal begrense seg. En debatt om dette er svært nødvendig, sier Antonsen.

Les også: Har du tenkt over om du bidrar til drikkepress?

Kristne ledere er forbilder – også utenfor kirken

DRIKKER IKKE: Prest Sunniva Gylver har valgt å være totalavholds, men sier at dette ikke er aktuelt for alle. Foto: Privat.

Sunniva Gylver er prest og har tatt valget om å være totalavholds. Hun mener at det er viktig at kristne ledere er bevisst sitt ansvar, også når de ikke er i kirkerommet eller i kristen sammenheng.

– Det er vanskelig å sette helt generelle standarder for hva kristne ledere i ulike sammenhenger bør være bevisst på når det kommer til bruk av alkohol. Jeg tenker at lederne bør være bevisste på at de er forbilder, også når de ikke er i jobbsammenheng, sier hun.

Gylver forteller at det for mange ikke er et alternativ å være totalavholds, og at det viktigste er å tørre å utfordre egen organisasjon, medarbeidere og frivillige når det kommer til praksis knyttet til alkohol.

I Blå Kors sin undersøkelse om «Norske alkoholvaner» fra 2018 kommer det fram at mange stiller seg kategorisk avvisende til at drikkepress er noe som eksisterer i deres liv. 

Drikkepress på dagsorden

I likhet med Antonsen mener også Gylver at drikkepress må settes på dagsorden.

– Min erfaring er at drikkepress oppstår i kirkelige miljøer. Både fordi våre miljøer stort sett består av såkalt vanlige folk med vanlige gruppedynamikker, som er preget av normene rundt oss. Og fordi vi som kirke av og til blir for opptatt av å ikke skille oss ut.

Hun legger til at normene knyttet til alkoholkonsum innad i miljøene ikke er noe nytt.

– Historisk sett kan vi vel si at normene for alkoholbruk i kirkelige miljøer tidvis har vært en markeringssak både for konservative og liberale, som også kan ha bidratt til press i noen sammenhenger, forteller hun.

Utfordre venners alkoholbruk

Så hva kan vi gjøre?

– Vi må våge å utfordre venners alkoholbruk når vi oppfatter den som uheldig. Vi må tematisere drikkepresset som finnes mange steder. Ikke bare blant ungdom, men også blant godt voksne. Jeg tenker at vi må utfordre oss selv og andre på om vi har en så sterk personlig agenda på alkoholfeltet at vi blir dårlige samtalepartnere og ledere, avslutter hun.

Ungdommens Kirkemøte vil holdes i Nidaros bispedømme den 2. – 5. oktober. Der vil rus og alkohol settes på agendaen, og et dokument vil sendes til bispedømmerådene i etterkant.

Er du engasjert eller jobber i menighet? Få tips og ressurser til rusforebyggende arbeid med barn og unge.