Unges holdninger til ulovlige rusmidler

header


En fersk undersøkelse, utført av IPSOS på vegne av Blå Kors, kartlegger unges holdninger til ulovlige rusmidler. Resultatene viser blant annet at 1 av 4 unge mellom 16-19 år opplever at kokain er like vanlig på fest som alkohol. Dette er en urovekkende utvikling.

Portrettbilde av leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde.
Camilla Lunde, leder for forebygging i Blå Kors.

— Vi har den siste tiden sett en bekymringsfull økning i bruk og normalisering av kokain blant unge. Nå haster det med forebyggende tiltak, sier leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde.

Sosial status og press

Undersøkelsen viser at 14 prosent føler press om å prøve kokain, mens 16 prosent sier det samme om cannabis. Hele 24 prosent mener at bruk av ulovlige rusmidler gir økt sosial status på fest.

Utenforskap er noe av det vondeste barn og unge kan oppleve, og mange strekker seg derfor langt for å være en del av et fellesskap.

— Blir man presset til noe og risikerer å bli stående utenfor hvis man ikke sier ja, vil man kunne gjøre ting man selv ikke ønsker. Det kan være ting som går på bekostning av egne verdier, og ting man kanskje finner skremmende eller vondt, sier Lunde.

Viktige forebyggende tiltak

  • Politiet må ha effektive verktøy for å avdekke ulovlig rusbruk og tilstrekkelige ressurser for forebyggende arbeid.
  • Flere rusfrie arenaer i samfunnet for barn og unge, samt økt tilstedeværelse av voksne der barn og unge ferdes.
  • Rusundervisning i skolene må prioriteres og styrkes. Arbeidet må starte tidlig og gå over flere år. Vi må sørge for at ungdommen kjenner til fakta, farer og konsekvenser ved bruk.
  • Foreldre og foresatte er svært viktige foregangsmodeller for barna og har stor innflytelse på barnas utvikling. Foresatte må følge opp og våge å ta samtalen om rusbruk. Og de må ikke være naive når det kommer til egne barn og rusbruk. Foreldre og foresatte må være tydelig til stede i ungdommenes liv.
  • Ungdommene trenger trygge voksne som bryr seg. Mange unge føler seg presset til å bruke illegale rusmidler siden vennene gjør det. Vi som står rundt ungdommen om venners innflytelse, gruppepress og hvordan de kan stå imot.

Viktige tall fra undersøkelsen

  • 24% sier de opplever økt sosial status ved bruk av ulovlig rusmidler på fest.
  • 3 av 5 mener det er lettere å prøve kokain/MDMA når man har prøvd et annet illegalt rusmiddel først.
  • 14% opplever press om å prøve kokain/MDMA.
  • 58% ville ikke ha sagt fra til en voksen person hvis noen brukte kokain på fest.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Til sammen deltok 339 personer i alderen 16-19 år i undersøkelsen, som belyser unges holdninger til illegale rusmidler. Svarene gir oss et bilde av hva som rører seg i samfunnet, og bekrefter tendenser og utvikling vi hittil har opplevd. Undersøkelsen viser god geografisk spredning.

Les hele rapporten her.

Fakta om bruk av kokain