– Vi må se hele mennesket

Kamzy Gunaratnam engasjerer seg sterkt for barn og unge og at fremtidens voksne skal bli hørt. (Foto: Kathrine Nygård)

– Det er fortsatt tabu å snakke om at man sliter psykisk. Samfunnet bør ha mer fokus på at ingen er perfekte, sier Kamzy Gunaratnam (Ap), varaordfører i Oslo.

Vi har tatt en prat med varaordfører Kamzy Gunaratnam, om hennes engasjement for barn og unge. Kamzy er opptatt av at alt vi gjør, både som politikere og voksenpersoner, handler om hvilket samfunn vi etterlater oss.

Kan du si litt om ditt engasjement for barn og unge?

– Jeg er opptatt av at barn og unges stemmer blir hørt. De er fremtiden vår.

Kamzy mener at voksne har et ansvar når det kommer til verdioverføring til barn.
– Det handler ikke om at vi etterlater oss en klode, bygg og materiell. Det handler om hvilke verdier vi gir videre til våre barn og unge. 

Rollemodeller

Hvilket ansvar har vi som voksenpersoner?

– Det handler om å bygge et grunnlag; alt vi gjør bør handle om hvilke rollemodeller vi ønsker å være, og å gi barn og unge de beste forutsetningene her i livet. Hvordan vi behandler dem og hva vi gir dem betyr alt.

Fakta:
Kamzy Gunaratnam er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet, og har vært varaordfører i Oslo fra 21. oktober 2015. Gunaratnam ble innvalgt representant i Oslo bystyre første gang i 2007. Tidligere har hun sittet i kultur- og utdanningskomiteen og er nå inne i sin andre periode som medlem av helse- og sosialkomiteen.
I 2019 åpnet hun Blå Kors kompasset sitt 10-årsjubileum.

Kilde: Wikipedia

Fokus på at ingen er perfekte

Kamzy er opptatt av å skape mer åpenhet rundt problemer og utfordringer i livet.

– Det er fortsatt tabu å snakke om at man sliter psykisk. Samfunnet bør ha mer fokus på at ingen er perfekte. Vi har alle ting vi sliter med. Vi må derfor skape åpenhet og trygghet om å være feilbare mennesker.

Varaordføreren er opptatt av at vi må tørre å snakke om det som er ukomfortabelt. Hun ønsker at alle skal føle seg som en del av fellesskapet.

– Det er faktisk omsorg å stille spørsmål om hvordan andre har det. Vi kan ikke alle være en «tømmestasjon» for alle. Men hvis alle gjør litt, så får alle det litt bedre.

– Mitt mål for Oslo er at vi ikke bare skal bo i den samme byen, men også leve i den samme virkeligheten, sier Kamzy i denne videoen, som ble lagt ut 28. august 2019.

Ønsker ikke å være til bry for andre

Oslos varaordfører møter ofte unge mennesker med ulike problemer. Hun forteller at fellesnevneren for dem som åpner seg, er at de ikke ønsker å bry andre med sine problemer.

– De vil ikke være til bry. Disse barna og ungdommene føler ofte at de er en belastning. Det må det bli en slutt på!

– Hvis folk rundt meg hadde behandlet meg som 22. juli-overlevende eller en som har hatt spiseforstyrrelser, ville det vært veldig slitsomt. Jeg tror veldig mange føler på at når de får et problem, så er det problemet som definerer dem. Det må vi slutte med.

– Diagnoser definerer ikke mennesker

Kamzy er opptatt av at diagnoser eller lidelser ikke bør definere oss som mennesker.

– Enten det er mennesker som sliter med psykiske lidelser eller alkoholproblemer, så behandler vi dem som om det er diagnosen som definerer dem. Men det er ikke det, det er bare noe som kommer i tillegg. Vi må se hele mennesket. Det er akkurat det Blå Kors kompasset gjør.

Varaordføreren er lite selvhøytidelig. På kontoret blir besøkende møtt med skiltet «What would Beyoncè do»? som hun har fått i gave.

Imponert over Blå Kors kompasset

Gunaratnam er imponert over arbeidet som Blå Kors kompasset gjør.

– De ansatte gjør en veldig god jobb. De møter brukerne på en likeverdig måte. Ikke noe ovenfra og ned-holdning. Der mener jeg noe av suksesskriteriet ligger.

– Det finnes flere hjelpetilbud som chattetjenester, som man bør jobbe for å gjøre mer tilgjengelig. Men det er fortsatt en terskel å gå dit. Vi må aldri slutte å snakke om tematikken og det som er vanskelig – man er aldri ferdig snakka!

Gunaratnam har en liten oppfordring til alle:

– Jeg oppfordrer deg til å investere innover før du investerer utover. Du vil kanskje mye her i livet som å jobbe, studere, gifte deg og gi kjærlighet. Du kan ikke gjøre noe for andre før du tar vare på deg selv.

Egen chattetjeneste for unge mennesker

Tilbudene er gratis, og du behøver ikke henvisning for å komme i kontakt.