For helsepersonell

Lege, ruskonsulent, psykolog eller annen spesialisthelsetjeneste kan henvise til oss. Vi ønsker en god beskrivelse av pasienten. I dette skjemaet finner du mer om hva vi ønsker henvisningen skal innholde:

Ønsker du å drøfte henvisingen eller har andre spørsmål, kontakt leder av vurderingsteam:

Henvisning kan sendes elektronisk eller per post til:

Blå Kors Poliklinikk Oslo
Storgata 38
0182 Oslo