Gruppeterapi

God støtte i å dele erfaringer

Gjennom å dele, lytte og forholde seg til andre vil du kunne utvide økt forståelse og oppleve nye sammenhenger. Gruppeterapi kan være nyttig i tillegg til individualterapi. I grupper får du mulighet til å møte andre med liknende problemer som du opplever selv. Det kan være god støtte i å dele erfaringer.

Blå Kors Poliklinikk tilbyr ulike grupper ut fra pasientgruppens behov.

I gruppeterapi møter du andre med lignende problemer
I gruppeterapi møter du andre med lignende problemer.

Gruppetilbud

 • Stress og livsmestring

  Kurset er for deg som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger/ stress. Det kan være stress som er knyttet til helse, arbeids- og privatliv, og formålet med kurset er å lære metoder du kan bruke for å bedre mestring av egne belastninger. Kurset er basert på kognitiv atferdsteori, og kunnskap om stress og mestring.

  I løpet av kurset vil du lære om:

  • Hvordan vi påvirkes både fysisk, følelsesmessig og tankemessig av stress
  • Hvorfor noen belastninger påvirker vår livskvalitet negativt, mens andre er nødvendige for vår utvikling og vekst.
  • Ulike former for mestring
  • Hvordan langvarig stress påvirker våre tanker, følelser og handlinger
  • Hvordan vi kan bli oppmerksomme på uhensiktsmessige tolkninger og handlingsmønstre

   

  Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, så ta kontakt med din behandler.

   

 • Introduksjonskurs i mindfullness og bevegelse

  Mindfulness kan beskrives som det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig og åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, og som kan styrkes ved øvelse. Terapi handler i stor grad om å bli oppmerksom på hva som skjer i meg og rundt meg, og mindfulnesspraksis kan være et godt supplement til terapi. Det handler om å bli like oppmerksom på det som skjer innover i oss selv, som utover mot verden. Det handler om å koble seg på og ikke av.

  Gjennom sittende, stående og gående øvelser vil vi sammen øve på å bli oppmerksom på det som skjer i oss og rundt oss her og nå.

  Vi møtes 4 tirsdager, og du får en erfaring i hva mindfulnesspraksis kan være. Hvis du ønsker å delta på ukentlig praksis etter dette, så er det mulighet for det.

  Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, så ta kontakt med din behandler.

 • Ukentlig kurs i mindfullnes og bevegelse

  Mindfulness kan beskrives som det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig og åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, og som kan styrkes ved øvelse. Terapi handler i stor grad om å bli oppmerksom på hva som skjer i meg og rundt meg, og mindfulnesspraksis kan være et godt supplement til terapi. Det handler om å bli like oppmerksom på det som skjer innover i oss selv, som utover mot verden. Det handler om å koble seg på og ikke av.

  Gjennom sittende, stående og gående øvelser vil vi sammen øve på å bli oppmerksom på det som skjer i oss og rundt oss her og nå.

  Dette er en ukentlig og kontinuerlig praksis, som du kan melde deg på etter å ha deltatt på introduksjonskurset.

  Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, så ta kontakt med din behandler.