Kortidsterapi for spillavhengige

Alle får tilgang til en egen nettportal på spillkontroll.no der de får råd og informasjon, og registrerer hvordan det går med spilleproblemet.

Noen av temaene i behandling er:

  • Forstå spillets psykologi
  • Håndtere spillelyst
  • Analyse av spillesituasjoner
  • Ta kontroll over situasjoner og gjøre bevisste valg
  • Takle stress og ubehag ved hjelp av mindfulness

Hvem passer tilbudet for?

Korttidsterapi passer for deg som ønsker å jobbe med fokusert behandling for spilleproblemet, og som ikke har omfattende tilleggsproblematikk. Vi har et eget behandlingstilbud til deg som i tillegg har psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet. Vi forutsetter at du er villig til å lære mer om deg selv, prøve nye ting og jobbe med hjemmeoppgaver mellom timene.