Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Fra 1. januar 2019 er det innført en ordning med pakkeforløp for pasienter som trenger behandling for en avhengighetstilstand. (rusmiddelavhengighet, spilleproblemer og bruk av anabole androgene steroider).

Hva innebærer pakkeforløp for deg som er pasient?

Pakkeforløp skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbare forløp i spesialisthelsetjenesten.

Alle behandlingssteder skal ha forløpskoordinatorer som kan informere pasienter, pårørende og samarbeidspartnere om pakkeforløp og behandlingstilbudene. Er du pasient i poliklinikken er forløpskoordinatorer i kontakt med deg før behandlingen og behandler overtar koordinering når behandling er i gang.

Mål for pakkeforløp:

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Våre forløpskoordinatorer:

Oddvar Tyssen

Forløpskoordinator/ psykolog
22 99 49 43/22 99 49 00(sentralbord)

Anne Ulring Nilsen

Forløpskoordinator/ adm konsulent
22 99 49 29