Fritt fram for dristig sosial innovasjon

Kreativitet, nye og dristige idéer, brudd med gamle tankemønstre, «samskaping» mellom lokale aktører og bevissthet om at det koster penger å drive hjelpetjenester. Dette var noen av temaene som preget konferanse om «Diakonalt entreprenørskap» i Drammen.

Ingvild Storvoll (Norges KFUK-KFUM) og Amund Gillebo (Blå Kors Norge) var godt fornøyde med den solide oppslutningen om konferansen «Diakonalt entreprenørskap» ved Union Scene i Drammen. (Foto: Steinar Glimsdal)

Over hundre representanter fra lokalmenigheter og diakonale organisasjoner var samlet ved Union Scene der målet var å inspirere til nyskaping innen kirkelige hjelpetjenester. Sammen med Blå Kors var Den norske kirke, Metodistkirken i Norge, Norges KFUK-KFUM og Norges Kristne Råd innbydere.

Gode eksempler på hvordan menigheter makter å møte barn og unges behov ble presentert. Det ble servert gode eksempler fra diakonalt arbeid i Drammen, Kongsberg, Oslo, Bærum, Ål og Porsgrunn.

Vil du starte innovativt arbeid med ungdom?

Nye ideer må vokse fram

Lars Ueland Kobro, leder av SESAM (Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge), minnet om at «disrupsjon», brudd, krise og ødeleggelse av gamle arbeidsmønstre kan være nødvendig for at nye og friske idéer skal få vokse fram.

– Vær tankeløse, vær ufornuftige, oppfordret han med et smil.
Misjonspastor Gordon Kleppe siterte like godt sportsutstyrsprodusenten Nike: «Just Do It!»

Skaper diakonalt entreprenørskap

Biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg bispedømme åpnet konferansen. Han minnet om at det var diakonien, «kirkens kroppsspråk», som var den utløsende årsak til at den kristne kirke i tidlig middelalder vokste fra å være en jødisk sekt til å bli en verdensreligion.

Tidligere generalsekretær Jan Elverum avrundet konferansen med et løfte om at Blå Kors som en diakonal paraplyorganisasjon for nesten alle større kristne kirkesamfunn og organisasjoner i Norge, vil holde fram med å arrangere denne type inspirasjonssamlinger rundt lokalbasert diakonalt og sosialt entreprenørskap.

Panelsamtalen ved slutten av dagen satte tonen for det som forhåpentlig nå vil skje på hjemstedene til konferansedeltakerne: «Walk the Talk» og start dialogen om samskaping! Sammen skaper vi diakonalt entreprenørskap til beste for barn og unge!

Konferansepresentasjoner

Nedenfor ligger informasjon om og presentasjoner fra konferansen Diakonalt entreprenørskap som ble gjennomført i Drammen 10. januar 2019.

Lenke til Facebook-eventen for konferansen

Plenumpresentasjonene fra Drammen, 10.01.19:

Myrseth – Hva om kirken forsvant

Harstad og Bjerkestrand – Reality check

Jordheim og Haugen – Diakoni anno 2019

Lars Kobro – Diakonalt entreprenørskap

Flaten og Myklebust – Fra krise til utvikling

Hilde Kirkebøen – Diakonalt entreprenørskap

Sindre Skeie – Et bokprosjekt med diakonalt tilsnitt

Øivind Mehl Landmark – se gratis øvelser og materiell på Fra tro til handling

Seminarpresentasjonene:

Dahl, Kirkens Bymisjon – Diakonalt entreprenørskap

Gordon Kleppe – Hvordan bety noe for lokalsamfunnet