Samtaleopplegg om rus og seksualitet

Sunt og sant er et samtaleopplegg om rus og seksualitet fra 2013. Vi har nå laget en ny ressurs som erstatter denne: Snakkekort – en samtalestarter for ungdom om alkohol, narkotika, seksualitet, med mer.

Nytt undervisningsopplegg om rus og seksualitet

Blå Kors har lansert Snakkekort for å åpne opp for gode samtaler med ungdommer. I tillegg til rus og seksualitet, tar kortene opp mobbing, sosiale medier og gaming.

Vi har bearbeidet og forenklet noe av innholdet fra Sunt og sant til et undervisningsopplegg om alkohol og rus på 60-90 minutter, som for eksempel kan brukes i konfirmantundervisning eller på ledertrening.

Snakkekortene som omhandler seksualitet er kvalitetssikret av Kirkelig Ressurssenter mot vold og overgrep. Disse kortene kan gjerne brukes sammen med andre undervisningsressurser eller foredrag. Les mer her om Kirkelig Ressurssenters tjenester og tilbud.

Bestill på epost

Opplegget Sunt og Sant ble utviklet i 2013 i samarbeid mellom Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter mot vold og overgrep. Deler av innholdet er utdatert, men du kan bestille opplegget gratis på epost ved å ta kontakt med rådgiver i Blå Kors, Janne Dale Hauger.

Relatert innhold