Samtaleopplegg om grenser

Hvordan snakke med barn om å sette grenser og være tydelige på hva de vil? Og hvordan si i fra om vonde hemmeligheter? Her finner du forslag til hvordan du kan ta opp dette.

Mer nyttig materiell:

  • Venneplikt – om gode og vonde hemmeligheter (Film, 2 min)
  • Hvordan ta et godt valg – om å være tydelig og velge det som er rett for deg (Film, 2 min)
  • Snakkekort (En kortstokk med spørsmål og dilemma. Se kategoriene mobbing, gaming og sosiale medier, her er det flere spørsmål som handler om å ta et standpunkt og sette egne grenser).
Se alle fem samtaleoppleggene til filmen «Velg selv»

Filmen «Velg Selv» kan brukes for å ta opp aktuelle utfordringer i barns liv