Forside

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal har 20 plasser, for pasienter av begge kjønn.

Vår målsetting og ønske for oppholdet er å legge forholdene til rette for deg, slik at du får nødvendig innsikt i problemer, redskaper og ressurser, og dermed kan bli i stand til å ta nødvendige valg for et liv uten rusmidler.

Vi ønsker å vise interesse og respekt for deg og din livssituasjon, samt dine beslutninger. Vi håper at du vil finne trygghet hos oss slik at du kan hente ut det beste av engasjement og innsatsvilje.

Om Blå Kors Øst

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal er del av Blå Kors Øst, sammen med døgnklinikkene Blå Kors Behandlingssenter Eina og Blå Kors Poliklinikk Oslo . Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst (HSØ). Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver HSØ.

Aktuelt fra Blå Kors

Om rus og avhengighet