Spilleproblem

Over 120 000 personer i Norge er risiko- eller problemspillere. En person med spilleproblemer vil kjennetegnes ved å fortsette å spille selv om konsekvensene av spillingen kan føre til store personlige, økonomiske og sosiale problemer. Mange gjør alt for å skjule det, og skammen over å spille gjør det vanskelig å søke hjelp.

Svarer du ja på ett eller flere spørsmål?

Dersom du gjør det kan det være tegn på at du bør søke hjelp.

 1. Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller/tenker på spill?
 2. Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt?
 3. Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller forsøkt å slutte å spille?
 4. Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille?
 5. Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer?
 6. Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte?
 7. Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller?
 8. Har du forsømt eller mistet personlige forhold som jobb, utdanning eller annet på grunn av spill?
 9. Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill?

  Spørsmålene er hentet fra det internasjonale diagnosesystemet DSM IV.
Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors klinikk Oslo sentrum fortelle kort hva spillavhengighet handler om.
Blå Kors har utviklet ulike filmer med temaer som: gjeld, flukt, indre og ytre kontroll og relasjoner. Oddvar Jordheim Tyssen er psykolog hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum, og medvirker i alle filmene.

Pårørende

Lever du nær en person som spiller mye? Hvis belastningene på deg som pårørende påvirker din daglige fungering, kan du ha nytte av behandling for egen del. Du kan bli henvist til Blå Kors selv om personen med avhengighetsproblemet ikke er i behandling. Behandlingen vil kunne hjelpe deg med å forstå egne reaksjoner og ivareta deg selv så godt som mulig.

Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors klinikk Oslo sentrum sine gode råd til pårørende.

Erkjenne problemet

Som ved all avhengighet er det vanlig å kjenne på ambivalens som betyr at en både har lyst til å fortsette, samtidig som en også har lyst til å slutte. Dette er helt vanlig for alle mennesker.

Et første steg ut av avhengighet er å erkjenne det. For å begynne i behandling hos Blå Kors behøver vi en henvisning fra fastlegen. Under behandling tilbyr vi terapi på dagtid. Du finner våre klinikker som tilbyr behandling for spillavhengighet under: