Blå Kors bygget i Storgata 38
Tre damer som sitter i en soffa

Blå Kors Poliklinikk Oslo

Blå Kors Poliklinikk Oslo er et tilbud til deg som har problemer knyttet til din bruk av alkohol, andre rusmidler, pengespill og dataspill. Vi har også tilbud til pårørende. Du finner oss i Blå Kors-gården i Storgata 38, sentralt i Oslo.

Behandling skjer individuelt eller i ulike gruppetilbud. Vi har også tilbud om par/familieterapi.

For å få behandling hos oss må du bli henvist. Det kan blant annet fastlegen gjøre.

Når du går til behandling betaler du egenandel etter samme regler som andre helsetjenester, slik at behandling er gratis etter oppnådd grense for egenandel.