Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland tilbyr behandling og utredning for problemer knyttet til rusmiddelbruk, livsstil og avhengighet. Det finnes mange typer avhengighet. Vi har fokus på rusmidler, medikamenter, spill og anabole steroider. Pasientene kan få behandling i poliklinikken, på dagklinikken eller gjennom innleggelse i døgntilbud. Behandlingen er gratis utover ordinær egenandel i poliklinikken.

Å bli kvitt avhengighet skjer ikke over natten! Det krever langvarig og målbevisst endringsarbeid. Vi har dyktige og engasjerte fagpersoner som vil bistå deg.

Ta kontakt med fastlege, sosialtjeneste eller andre som kan henvise til behandling dersom du ønsker hjelp.