Et fabrikk- eller lagerbygg i rød murstein.

Blå Kors Arbeid og Inkludering

I over 25 år har virksomheten drevet med arbeidstrening i Kristiansand for mennesker som ønsker å komme inn i eller tilbake til det ordinære arbeidslivet. Blå Kors Arbeid og Inkludering har to hovedformål – å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet og levere produkter til gode priser og høy kvalitet. Slagordet er «Ett steg videre».

Blå Kors Arbeid og Inkludering ønsker at deres deltagere skal:

  • Se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Få hjelp til å finne og dyrke frem talenter.
  • Prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging.
  • Få veiledning slik at de lettere kan få og beholde jobb.