Internasjonalt arbeid

International Blue Cross teller rundt 40 medlemsland/organisasjoner. Blå Kors Norge har prosjekter rettet mot barn og unge i Kenya og Uganda, i samarbeid med lokale partnere.

Våre tilbud