Bilde av stuen ved Blå Kors behandlingssenter Slemdal.
Fasadeskilt av Blå Kors Behandlingssenter Slemdal.

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal, tilbyr døgnbehandling for mennesker med rusavhengighet. Hit kommer voksne kvinner og menn for behandling i inntil 1 år. Det er 20 plasser her.

Vi ønsker å legge forholdene til rette så pasientene kan få nødvendig innsikt i problemer, ressurser og redskap for å leve et liv uten problematisk bruk av rusmidler.

Vi ønsker å vise respekt for den enkeltes beslutning og tilby et trygt behandlingsmiljø.

Slemdal er del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det innebærer at all behandling her er gratis for pasientene. Ta kontakt med feks fastlegen om du ønsker en henvisning hit.