Fasadebilde av Blå Kors Loland behandlingssenter.
Personer som sitter i en ring mes stoler

Blå Kors Loland Behandlingssenter

Blå Kors Loland Behandlingssenter tilbyr rusbehandling i inntil 1 år for kvinner og menn. Vi kan ta imot par, personer i LAR og de som trenger behandling som alternativ til soning. På Loland legger vi vekt på at behandlingen skal være individuelt tilpasset og vi har en traumebevisst tilnærming.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Vennesla kommune.

En erfaren personalgruppe møter pasientene med en overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet for vekst og utvikling. Det er flere veier inn i en vanskelig livssituasjon og det er flere veier ut av den!

Ta kontakt med fastlege eller andre som kan henvise om du ønsker hjelp hos oss. Det må gå tydelig fram av henvisningen at du ønsker hjelp på Loland da vi driver som en fritt behandlingsvalg- institusjon.