Nyheter

 • Glad for politisk støtte til de ideelle

  – Jeg er takknemlig for den gode politiske viljen til å styrke ideell sektor innen rusbehandlingen. Det sier en optimistisk divisjonsdirektør i Blå Kors, Janka Holstad, etter at helseministeren i brev til helseforetakene har sendt noen tydelige signaler.

  Les mer
 • En ærlig samtale om alkohol

  Einar Tørnquist elsker øl, Jan Thomas drikker bare én gang i året. Hvordan påvirker det vennskapet? Det var utgangspunktet for samtalen Blå Kors inviterte dem til i Arendalsuka.  

  Les mer
 • På tide med medisinfrie tilbud også i rusbehandlingen?

  Spørsmålet i tittelen ble aktualisert i et «åpen russcene»-arrangement under Arendalsuka i formiddag. I panelet satt, blant andre, fagsjef i Blå Kors Øst, Inge Brorson. Bak arrangementet sto Blå Kors og Fagrådet.

  Les mer
 • Omsorg, endring og sosial inkludering i Blå Kors

  Det å bli møtt med respekt og det å bli tatt på alvor framheves av brukere som viktige kvaliteter ved Blå Kors’ gatenære tilbud og i rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport, «Bedre livsmestring og sosial inkludering».

  Les mer
 • Møt Blå Kors under Arendalsuka

  Til årets utgave av Arendalsuka vil Blå Kors være representert med i alt 44 ansatte og tidgivere. Blå Kors setter sitt preg på den store politiske møteplassen under overskriften «Ganske vanlig kan være ganske vanskelig».

  Les mer