Ringer i vannet

 • Hva er «Ringer i Vannet»?

  Ringer i vannet er et nasjonalt nettverk i NHO Arbeid og Inkludering som vier seg til rekruttering av jobbsøkere fra utenforskapet til medlemsbedriftene i NHO. I nyere tid har det blitt åpning for at bedrifter som ikke er NHO medlemmer, også kan få en avtale.

  Hver arbeid og inkluderingsbedrift, som er med i nettverket, har minimum én ansatt veileder som er Key Account Manager. Dette er hovedkontakten for et utvalg av lokale bedrifter, og tar ansvar for å koordinere alle rekrutteringsoppdrag på vegne av disse.

  Koordinering skjer i form av kartlegging av hva dere trenger, intern annonsering i Ringer i Vannet nettverket og dialog med de andre Key Account Managere i de andre arbeid og inkluderingsbedriftene innenfor sin region.

 • Hvordan kan min bedrift bli en «Ringer i Vannet» bedrift?

  Vi starter med et besøk og en grundig kartlegging av bedriften. Vi ser på hva slags type arbeidstrening kan gjennomføres og hva slags behov det er for rekruttering. Dersom det er åpning for arbeidstrening allerede fra starten, så lager vi sammen en stillingsbeskrivelse og tar dette til RIV nettverket.

  Vi gjør om stillingsbeskrivelsen til en intern annonse i Webcruiter og sender et varsel ut i nettverket om en ny stilling. Jobbsøkere kan da søke på disse stillingene på samme måte som en vanlig jobbsøknad. Søkerne skal være prekvalifisert av sine veiledere og denne informasjonen oversendes Key Account Manager.

  Når søknadsfristen går ut vil Key Account Manager gjennomgå de innkommende søknadene og avstemme at kandidatene samsvarer med de kravene som er etterspurt. Deretter blir søkerne presentert for arbeidsgiver og det planlegges evnt. intervjuer med søkerne.

  Dersom en jobbsøker er klar for en arbeidstrening hos dere lages det egen RIV avtale for praksisplassen med praktisk informasjon og mål for arbeidstreningen.

  NB! Av hensyn til personvern og GDPR har vi ikke lov å oversende CV’er på vegne av jobbsøkere elektronisk.
  Dersom bedriften ønsker CV i forkant kan det oppgis en e-postadresse der søkerne kan sende CV direkte selv.
 • «Inkluderende Jobbdesign»

  Arbeidsmarkedet svinger mye. Etter pandemien merket vi en stor oppsving i etterspørsel av arbeidskraft, og dette er bra for arbeidsledigheten. Likevel vil det, uavhengig av konjunkturer i markedet, alltid være mange som fortsatt forblir utenfor. En vanlig årsak er helseutfordringer, eller jobbsøkerprofiler som ikke når opp til kompetansekravene.

  Ideologien bak «Inkluderende Jobbdesign» er at alle kan utføre arbeid. En annen påstand er at mange små og store arbeidsoppgaver som utføres i dag i samfunnet ikke nødvendigvis krever den fagkompetansen stillingen tilsier. Sagt på en enklere måte: Mange faglærte mennesker gjør mye ufaglært arbeid som en del av sin hverdag.

  Våre ansatte skal sertifiseres i «Inkluderende Jobbdesign» i løpet av høsten 2022. Dette vil bli en del av tilbudet videre. Les mer på nettsidene til NHO.

Kontakt oss for samarbeid

Vi kommer gjerne på et uforpliktende besøk.

Vennligst ikke oppgi sensitive personopplysninger i meldingen til oss.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.