Rehabil skifter navn

AS Rehabil skifter navn til Blå Kors tjenesteproduksjon.