Digitalisering

Den digitale omstillingen

Covid-19 førte med seg en bratt omstillingskurve, og Blå Kors arbeid og inkludering Oslo var raskt ute på nye digitale plattformer. Veilederne måtte finne og utvikle nye metoder for å kunne følge opp sine jobbsøkere under perioder med nedstenging.

Nye kanaler for kommunikasjon ble testet ut, risikovurdert og kvalitetssikret i forhold til GDPR. Veiledning, møter, kartlegginger og kurs ble gjort hel- og deldigitale gjennom hele pandemien.

Kurset Hull i CV’en ble spilt inn på rekordtid og lansert som et opplæringstilbud via Teams allerede våren 2020.

Våre jobbsøkere måtte også omstille seg, og den samlede kunnskapen vi har fått tar vi med oss inn i post-pandemien og den såkalte nye normalen.

Ny teknologi

Selv om vi ikke er like avhengig av digitalkommunikasjon nå som samfunnet har åpnet seg, har det gitt oss noen muligheter til å være effektive og enda mer tilpasningsdyktige i forhold til jobbsøkernes behov for tilrettelagt oppfølging.

Digital veiledning ble en måte å ivareta smittevernet og samtidig holde fokus på målet om arbeid.

Teknologien og kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom pandemien gir oss muligheten til å veilede på flere arenaer enn tidligere. Vi står også godt beredt, dersom samfunnet skulle oppleve et nytt utbrudd og nedstenging i fremtiden.

Kurs kan kjøres både heldigitale, deldigitale og som vanlig undervisning i våre kurslokaler.

aiLæring

aiLæring kursportalen utvikler hele bransjen arbeidsrettede selvstudiekurs for kandidater i AFT. Alle jobbsøkere får tilgang til sin egen profil og kan søke opp over 100 kurs som de kan ta i forkant av, eller samtidig med arbeidstrening.

Eksempler på kurs kan være:

  • Jobbsøkerkompetanse
  • Karrierekompetanse
  • Mestringskurs

Portalen tilbyr også fagkurs for ansatte innenfor veiledningsmetodikk, NAV systemforståelse, lover og regler.