Hamar

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre. Onsdager fra kl. 10-15 kan du be om egen timeavtale for veiledning og støtte om du strever med kontakt opp mot offentlige instanser, eller trenger annen hjelp knyttet til økonomi, arbeid, forvaltning og lignende.
 • Barsel- og småbarnsgruppe (0-12 måneder)

  Vi tilbyr lunsj med forskjellige temaer og besøk av ulike instanser, mandager kl. 11-13. Dette holdes for foreldre med barn opp til 12 måneder.
 • Aktivitetsgruppe for familier

  Dette er et tilbud for familier med barn fra 3-8 år, der søsken også kan delta. Vi møtes til forskjellige aktiviteter, mat og hygge på onsdager fra kl. 16-19. Vi skal så og sette poteter, fiske og lage mat på bålpanne blant annet.
 • Trygghetssirkel for voksne

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på ca. 2 timer.
 • Sinnemestringskurs

  Vi kan tilby sinnemestringskurs til foreldre. Ved interesse ta kontakt.
 • Bruktbod

  Vår bruktbod er åpen på tirsdager kl. 10-14 og ellers etter avtale. Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, som gis ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.
 • "Kokk og le" junior – et sosialt og lærerikt matkurs

  Vi tilbyr matkurs for barn mellom 6 og 8 år. Kurset går ukentlig over 6 uker, og i løpet av kurset lærer vi om tilberedelse av kjøtt, fisk, grønnsaker og bakverk. Vi skal lære om matretter som er enkle og sunne, og som i tillegg smaker godt. Foreldre blir invitert til å delta sammen med barna på to av kurskveldene. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette tilbudet.
 • Samvær ved avtale

  Vi tilbyr utleie av hyggelige lokaler til samvær mellom barn, foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Ta kontakt med oss og spør etter Kenneth.
 • Juridisk rådgivning

  Én gang i måneden kommer Barnas Jurist til oss. De tilbyr juridisk rådgivning rundt barn- og familiespørsmål. Påmelding må gjøres i forkant.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Drop-in og lunsj

  Vi tilbyr drop-in med lunsj hver mandag – torsdag kl. 11.30 – 12.15 og fredag kl. 11 – 13. Dette er en møteplass for alle foreldre med og uten barn. Drop-in er et uformelt treffpunkt der du kan slappe av med en kopp kaffe eller te, og spise en lunsj. Det er en fin arena for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon, og en mulighet for å hilse på og prate med andre.
 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas Stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.
 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.
 • Fotballgruppe – lær mer og ha det gøy!

  Dette er en ukentlig fotballaktivitet sammen med Kristoffer Hagen som er proff fotballspiller. Den enkelte veiledes for å øke ferdigheter, få kunnskap teknisk og sosialt om det å fungere i et lagspill. Samtidig legges det opp til lek, moro med ball og det å ha det fint sammen. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette tilbudet.
 • Prosjekt hest og friluft – Sammen i Stallen

  Sammen i Stallen er et kurs som går ukentlig over 6 uker. Målgruppen for kurset er barn i alderen 9-12 år som vil ha nytte og glede av dyreassistert tilnærming til individuell mestring, økning av selvtillit, fysisk/psykisk styrke og økt sosial kompetanse. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette tilbudet.
 • Prosjekt Friluftsliv

  Én til to helger i måneden arrangeres Prosjekt Friluftsliv, helgeaktiviteter for barn i alderen 9-12 år og deres foreldre. Vårt mål er å skreddersy mulighet for positive erfaringer og utvikling for familier som kan ha behov for flere gode opplevelser. Vi tilbyr gratis utlån av utstyr, og tilbyr guidet hjelp til å styrke opplevelsen og mestring av friluftslivet sammen med barna. Det er begrenset med plasser, og påmelding må skje til Blå Kors Barnas Stasjon Hamar.

Vi tar smittevernhensyn

Vi tilbyr nå aktiviteter, ferietilbud, kurs og samtaler inne på stasjonene, der vi ivaretar smittevern.

Vi forholder oss fortsatt til anbefalinger om at det ikke kan serveres fra buffet/selvbetjening. Det blir derfor servert porsjoner med mat til den enkelte.

Vi vil i større grad enn tidligere benytte oss av engangsservise, og går tilbake til ordinær kostholdsveileder og miljøfokus så snart smitterisikoen tillater dette.

Ingen kan komme inn på Blå Kors Barnas Stasjon, eller delta i våre arrangement, om de nylig har vært syke med symptomer som beskrevet av Folkehelseinstituttet. Er du i tvil ring og spør en av de ansatte.

Alle vasker hender eller benytter håndsprit ved ankomst til stasjonen, før de spiser og før/etter lek. Barn som har skitne hender må vaske med såpe/vann, da holder det ikke med håndsprit.

Alle ansatte, tidgivere og deltakere som ikke bor i samme husstand holder minimum 1 meters avstand. Avvik kan forekomme der deltakernes omsorg og/eller sikkerhetsbehov gjør det nødvendig.

Alle deltakere i våre aktiviteter skal loggføres, og være mulig å spore med navn og telefonnummer, i tilfelle smitte skulle oppstå.

Kontakt oss i Hamar

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.