Oslo

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og kan holde samtaler med par, barn foreldre.

 • Barsel- og småbarnsgruppe (0-12 måneder)

  Vi tilbyr lunsj med forskjellige temaer og besøk av ulike instanser, hver tirsdag kl. 12 – 14. Dette holdes for foreldre med barn opp til 12 måneder.

 • Pappagruppe

  Pappagruppe er en møteplass med hyggelige aktiviteter for pappaer og barn annenhver onsdag kl. 16 – 18. Her kan du dele opplevelser sammen med barnet ditt og med andre fedre. Vi spiser og leker sammen. Påmelding tirsdag samme uke.

 • Aktivitetsgruppe

  Aktivitetsgruppen er for foreldre som ønsker å treffe andre foreldre. Gruppen har fokus på sosialt samvær, sunn matlaging og andre aktiviteter. Dette foregår på torsdager.

 • Trygghetssirkel for foreldre

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning.

  Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.

 • Tuning into Kids (TIK)

  Barn kan oppleve sterke følelser som sinne, tristhet og sorg. Tuning into Kids (TIK) er et veiledningsprogram for foreldre, der du lærer og øver på metoder som kan hjelpe deg i foreldrerollen. Vi deler ideer og erfaringer i en fast og trygg gruppe. Kurset varer i 6 uker, og du forplikter deg til å komme hver uke.

 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Lunsj

  Torsdager og fredager tilbyr vi lunsj, der barnet er i fokus. Vi øver på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved bordet, dekke på, sende videre, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker og rydde.

 • Middag

  Vi arrangerer middag på onsdager kl. 16.30. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt samvær med andre småbarnsfamilier. Påmelding skjer på telefon eller tekstmelding dagen før. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov.

 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.

Kontakt oss i Oslo

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.