Oslo

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss og bo i bydel Alna, som vi har en samarbeidsavtale med. Ring 990 95 522 for mer informasjon eller for å avtale et møte med oss.

Vi tilbyr:

 • Spedbarnsgruppe (gravide og barn 0-12 måneder)

  En miljøterapeutisk familiegruppe for foreldre med barn 0-12 måneder. Vi tilbyr en møteplass i form av en forsterket barselgruppe med fokus på å trygge mor/far i foreldrerollen gjennom ukentlige, temabaserte treff.

 • Vennegjengen 6-8 år

  «Vennegjengen» er en miljøterapeutisk barnegruppe for barn mellom 6 0g 8 år tilknyttet Blå Kors barnas stasjon. Gjennom aktiviteter, lek og utfoldelse inne, samt friluftslivsaktiviteter, er målet til «Vennegjengen» å styrke barnas livsmestring.

  Gruppen skal være en møteplass og mestringsarena der barnas interesser, ressurser og eventuelle behov for støtte blir ivaretatt og satt i fokus. Barnet er med i gruppen i et semester, med tett samarbeid med foresatte underveis.

 • KOMPIS 9-12 år

  «KOMPIS» er en miljøterapeutisk barnegruppe for barn mellom 9 0g 12 år tilknyttet Blå Kors barnas stasjon. Gjennom aktiviteter, lek og utfoldelse inne, samt friluftslivsaktiviteter, er målet til «KOMPIS» å styrke barnas livsmestring.

  Gruppen skal være en møteplass og mestringsarena der barnas interesser, ressurser og eventuelle behov for støtte blir ivaretatt og satt i fokus. Barnet er med i gruppen i et semester, med tett samarbeid med foresatte underveis.

 • Trygghetssirkel kurs for foreldre (COS-P kurs)

  Trygghetssirkelen er et verktøy du kan bruke for å forstå og møte barnas behov, som er basert på omfattende forskning innen tilknytning.

  Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene, og styrke relasjonen foreldre/barn.

  Kurset har 8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer. Deltagerne forplikter seg til å møte hver uke, i kursets varighet.

 • ICDP foreldrekurs

  International Child development program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

  Ved å styrke barnas samspill med sine omsorgspersoner, styrker vi også den helhetlige utviklingen til barnet gjennom å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk.

  Kurset går over 8 uker av 2 timer, i  en fast og trygg gruppe med foreldre.

 • Tuning in to kids (TIK) foreldrekurs

  Barn kan oppleve sterke følelser som sinne, tristhet og sorg. Tuning into Kids (TIK) er et veiledningsprogram for foreldre, der du lærer og øver på metoder som kan hjelpe deg i foreldrerollen.

  Kurset er bygd på forskning rundt tilknytning og oppleves som nyttig og lærerikt for de fleste foreldre. Vi deler ideer og erfaringer i en fast og trygg gruppe.

  Kurset varer i 2,5 timer og går over 6 kurskvelder. Kursdeltagerne forplikter seg til å møte i kursperioden.

 • Hverdagsmestringsgruppe

  Gruppen er en mestringsarena inndelt i ukentlige treff hvor samtale om foreldrerollen og erfaringsutveksling kombineres med fysisk aktivitet og matlaging – dels organisert og temarettet, dels fritt.

  Gruppen har som mål å styrke deltakernes nettverk og sosiale kompetanse, samt bidra til å øke foreldrekompetansen til aktiviteter de kan gjøre med egne barn og familien. Det gis også mulighet for kurs i hverdagsøkonomi.

   

 • Familiegruppe

  «Familiegruppe» er en mestringsarena med mulighet for foreldrestøtte og veiledning. Familiegruppe har som hensikt å skape nettverk, gi trygghet og bidra til læring som styrker foreldrerollen og barnas oppvekstvilkår.

  Det serveres middag for registrerte familier på stasjonen med fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier.

  Her deltar også frivillige tidgivere fra Blå Kors, i tillegg til våre ansatte.

 • Utegruppe (familie)

  «Utegruppe» er en mestringsarena for familier som ønsker utvikling, erfaring og deltagelse i friluftslivsaktiviteter, som en del av integrering i samfunnet.

  Det gjelder også å styrke og/eller endre familierelasjoner, få gode familieopplevelser og sosialisere med andre familier. Det serveres mat ute hver gang.

  Her deltar også frivillige tidgivere fra Blå Kors, i tillegg til våre ansatte.

 • Drop in

  Dette er en møteplass for registrerte foreldre med og uten barn. Drop-in er et uformelt treffpunkt med enkel bevertning. Det er en fin arena for å se hvordan vi har det hos Blå Kors barnas stasjon, og en mulighet for å hilse på og bli kjent med andre barnefamilier.

 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre registrerte familier. Ring 990 95 522 for å avtale tid for å levere.

 • Ferier og høytider

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser for familier som er registrert hos oss.

  Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier. For mer informasjon klikk på linken for å lese mer.

  I høytider som påske og jul arrangerer Blå Kors barnas stasjon aktiviteter for familier som er registrert hos oss. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

Kontakt oss i Oslo

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.