Oslo – Sagene/Grünerløkka

Her holder vil til:

Individuelle tilbud:

Ønsker du å avtale for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller kontaktskjema. Vi tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner og kan holde samtaler med par, med enkelt barn og med forelder.

Kontakt oss i Oslo

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Våre aktiviteter:


Gruppetilbud

Sped- og småbarnsgruppeLunsj med ulike tema og besøk av forskjellige instanser holdes for foreldre med barn opp til 12 måneder.
Pappagruppe
Annenhver onsdag kl. 16:00-18:00
En møteplass med hyggelige aktiviteter for papper og barn sammen.
Her kan du dele opplevelser med barnet ditt og erfaringer med andre fedre, mens vi spiser og leker sammen.
Påmelding tirsdag samme uke.
Aktivitetsgruppe
Fredager
Aktivitetsgruppen er for foreldre som ønsker å treffe andre foreldre. Gruppen har fokus på sosialt samvær, matlaging og andre aktiviteter.
COS-P
Ved avtale.
Forebyggende tilbud med 8 gruppesamlinger á 2 timer.
Trygghetssirkelen (COS) er basert på omfattende forskning innen tilknytning og gir foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.
Turning into Kids (TIK)
Etter avtale.
Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering
Tuning into Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Det kan kombineres med andre intervensjoner, tilbys som en del av individuell oppfølging av familier eller som et gruppebasert foreldrekurs på 6-8 kurskvelderFerie- og fritidstilbud, og høytidsmarkeringer

Lunsj Vi holder lunsj der barnet er i fokus og øver på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved et bord, dekke, sende, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker, rydde mm.
Middag Sosialt samvær med andre småbarnsfamilier til sunn middag. Her har vi også flere tidgivere som deltar.

Påmelding til middag dagen før.
(gi beskjed om allergier/ spesielle behov)
Høytider
Se egne høytidsprogram på stasjonene.
I allmenne høytider som påske, 17.mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis.
Ferier
Alle skolens ferieuker
Hvert år i alle ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier.Andre aktiviteter

Bruktbod Pent brukte barneklær og -utstyr tas imot og gis ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.