Fredrikstad

Informasjon om smittevern
Vi tilbyr nå aktiviteter, ferietilbud, kurs og samtaler inne på stasjonene, der vi ivaretar smittevern. Vi forholder oss fortsatt til anbefalinger om at det ikke kan serveres fra buffet/selvbetjening. Det blir derfor servert porsjoner med mat til den enkelte.

Vi vil i større grad enn tidligere benytte oss av engangsservise, og går tilbake til ordinær kostholdsveileder og miljøfokus så snart smitterisikoen tillater dette.

Følgende smittevernshensyn:

 • Ingen kan komme inn på Blå Kors Barnas stasjon eller delta i våre arrangement, om de nylig har vært syke med symptomer som beskrevet av Folkehelseinstituttet. Er du i tvil ring og spør en av de ansatte.
 • Alle vasker hender / benytter håndsprit ved ankomst til stasjonen, før de spiser og før/etter lek. Barn som har skitne hender må vaske med såpe/vann, da holder det ikke med håndsprit.
 • Alle ansatte, Tidgivere og deltagere som ikke bor i samme husstand holder minimum 1 meters avstand. Avvik kan forekomme der deltagernes omsorg og/eller sikkerhetsbehov gjør det nødvendig.
 • Alle deltagere i våre aktiviteter skal loggføres, og være mulig å spore med navn og telefonnummer, i tilfelle smitte skulle oppstå.

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon +47 693 14 866 eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.
 • Pappagruppe

  Pappagruppe er en møteplass med hyggelige aktiviteter for pappaer og barn en fredag hver måned. Her kan du dele opplevelser sammen med barnet ditt og med andre fedre. Vi spiser og leker sammen.
 • Trygghetssirkel for foreldre

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.
 • Tuning into Kids (TIK)

  Barn kan oppleve sterke følelser som sinne, tristhet og sorg. Tuning into Kids (TIK) er et veiledningsprogram for foreldre, der du lærer og øver på metoder som kan hjelpe deg i foreldrerollen. Vi deler ideer og erfaringer i en fast og trygg gruppe. Kurset varer i 6 uker, og du forplikter deg til å komme hver uke.
 • Tweens i farta – for barn mellom 9 – 12 år

  Tweens i farta er en mestringsgruppe for barn mellom 9 – 12 år, som ønsker å prøve ut forskjellige fritidsaktiviteter sammen med nye venner. Barna foreslår aktiviteter som de er nysgjerrige på. Det kan variere i alt fra kunst, kultur, musikk og idrett. Kurset varer i 10 uker.
 • Hvilepuls – stressmestring og egenomsorg

  Hvilepuls er et gruppetilbud på fredager fra kl. 10 – 11. Du som forelder lærer teknikker for stressmestring og egenomsorg, for blant annet å kunne få en avbalansert start på helgen. Det blir et sosialt fellesskap kombinert med 30 minutters mindfullness, meditasjon og/eller yoga. Påmelding senest onsdag samme uke.
 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.
 • Åpen barnehage fra 0-5 år

  Har du et eller flere barn i førskolealder (0-5 år) hjemme og ønsker et treffpunkt, er dere velkomne til Åpen Barnehage. Åpningstider er mandager kl. 9 – 15, onsdager kl. 9 – 15 og fredager kl. 9 – 14. Våre lokaler innbyr til lek og samspill. Her vil barnet treffe nye lekekamerater mens du kan utvide nettverket ditt og treffe voksne i samme livssituasjon. Vi har fokus på trivsel, læring gjennom lek og samspill. Tilbudet er gratis og det er ingen faste plasser. Når det har kommet 15 barn er det fullt. Ta med dere matpakke til felles lunsj, og gjerne frukt til fruktstund. Vi serverer kaffe og te.
 • Samvær ved avtale

  Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn og foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Samværslokalene er tilrettelagt for barn og ungdom, med muligheter for matlaging, spill, utelek og lignende. Vi har et eget Familiesenter som tilbyr timebaserte avtaler for barnevern og bufetat, blant annet som tilsynsførere i støttede og beskyttede samvær. Alle våre tilsynsførere er godt skolerte og erfarne miljøterapeuter, med utdanning innen barnevern eller sosialt arbeid. Før første samvær får barna muligheten til å besøke Barnas Stasjon og få en omvisning, for å være best mulig forberedt til samvær. Vi leier ut lokale uten tilsynsfører mellom kl. 08.30 – 15.30 på hverdager. Ta kontakt med oss for nærmere avtale, priser og kapasitet.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Drop-in

  Torsdager kl. 9.30 – 12.30 er du velkommen til drop-in. Dette er en møteplass for alle foreldre med og uten barn. Drop-in er et uformelt treffpunkt med enkel bevertning. Det er en fin arena for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon, og en mulighet for å hilse på. Miljøterapeut er tilgjengelig for samtaler uten timeavtale.
 • Middag

  Vi arrangerer middag på tirsdager kl. 15.30 – 18. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors. Påmelding skjer på telefon eller tekstmelding før kl. 12 dagen før. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov.
 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.
 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.

Kontakt oss i Fredrikstad

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.