Fredrikstad

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon +47 693 14 866 eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.
 • Pappagruppe

  Pappagruppe er en møteplass med hyggelige aktiviteter for pappaer og barn. Her kan du dele opplevelser sammen med barnet ditt og med andre fedre. Vi spiser og leker sammen. Pappagruppen er hver 14. dag (oddetallsuker) og starter opp etter ferien 27.august.
 • Familiegruppe

  Foreldre og barn møtes hver onsdag til et felles måltid og aktivitet. Vi deler erfaringer om tema som er viktig for oss som foreldre og for barnas omsorgsbehov i familien eller blant venner. Den samme gruppen møtes hver uke, slik at det blir en trygg og god arena for foreldre og barn.
 • Trygghetssirkel for foreldre

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.
 • Tuning into Kids (TIK)

  Barn kan oppleve sterke følelser som sinne, tristhet og sorg. Tuning into Kids (TIK) er et veiledningsprogram for foreldre, der du lærer og øver på metoder som kan hjelpe deg i foreldrerollen. Vi deler ideer og erfaringer i en fast og trygg gruppe. Kurset varer i 6 uker, og du forplikter deg til å komme hver uke.
 • Mestringsgrupper for barn mellom 9 – 12 år

  For barn 9-12 år arrangere vi bl.a mestringsgruppe hver mandag, for barn som ønsker å prøve ut forskjellige fritidsaktiviteter sammen med nye venner. Barna foreslår aktiviteter som de er nysgjerrige på. Det kan variere i alt fra kunst, kultur, musikk og idrett. Vi anbefaler at barna deltar hver mandag, men man kan også være med for en kortere periode om man ønsker det.
 • KOMPIS 9 – 12 år

  En sosial møteplass for barn 9-12 år for å møte nye venner, leke og spise sammen. Vi møtes hver 3.helg, enten fredag ettermiddag eller dagtid lørdag. Noen av treffene inviterer vi inn foreldrene for eksempel på temakveld eller mat som lages av barna.
 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.
 • Åpen barnehage fra 0-5 år

  Har du et eller flere barn i førskolealder (0-5 år) hjemme og ønsker et treffpunkt, er dere velkomne til Åpen Barnehage. Åpningstidene er mandag, onsdag og fredag kl 0900-1400. Våre lokaler innbyr til lek og samspill. Her vil barnet treffe nye lekekamerater mens du kan utvide nettverket ditt og treffe voksne i samme livssituasjon. Vi har fokus på trivsel, læring gjennom lek og samspill. Tilbudet er gratis og det er ingen faste plasser. Når det har kommet 15 barn er det fullt. Ta med dere matpakke til felles lunsj, og gjerne frukt til fruktstund. Vi serverer kaffe og te.
 • Samvær ved avtale

  Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn og foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Samværslokalene er tilrettelagt for barn og ungdom, med muligheter for matlaging, spill, utelek og lignende. Vi har et eget Familiesenter som tilbyr timebaserte avtaler for barnevern og bufetat, blant annet som tilsynsførere i støttede og beskyttede samvær. Alle våre tilsynsførere er godt skolerte og erfarne miljøterapeuter, med utdanning innen barnevern eller sosialt arbeid. Før første samvær får barna muligheten til å besøke Barnas Stasjon og få en omvisning, for å være best mulig forberedt til samvær. Vi leier ut lokale uten tilsynsfører mellom kl. 08.30 – 15.30 på hverdager. Ta kontakt med oss for nærmere avtale, priser og kapasitet.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Drop-in

  Torsdager kl. 9.30 – 12.00 er du velkommen til drop-in. Dette er en møteplass for alle foreldre med og uten barn. Drop-in er et uformelt treffpunkt med enkel bevertning. Det er en fin arena for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon, og en mulighet for å hilse på. Miljøterapeut er tilgjengelig for samtaler uten timeavtale.
 • Middag

  Vi arrangerer middag på tirsdager kl. 15.30 – 18. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors. Påmelding skjer på telefon eller tekstmelding før kl. 12 dagen før. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov.
 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.
 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.

Kontakt oss i Fredrikstad

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.