Fredrikstad

Blå Kors barnas stasjon i Fredrikstad tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for familier i sårbare situasjoner, med barn i alderen 0-12 år eller der mor er gravid. Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. Ring 69 31 48 66 for mer informasjon eller for å avtale et møte med oss.

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon +47 693 14 866 eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.

 • Pappagruppe

  Pappagruppe er en møteplass med hyggelige aktiviteter for fedre og barn. Her kan du dele opplevelser sammen med barnet ditt og med andre fedre. Vi spiser og leker sammen, og er for det meste utendørs og på forskjellige aktivieter. Pappagruppen er hver 14. dag , på torsdag-ettermiddag.

 • Familiegruppe

  Foreldre og barn møtes hver onsdag til et felles måltid og aktivitet. Vi deler erfaringer om tema som er viktig for oss som foreldre og for barnas omsorgsbehov i familien eller blant venner. Mange av de samme personene møtes hver uke, slik at det blir en trygg og god arena for foreldre og barn, men du vil også treffe nye familier gjennom året. Gruppen har aktiviteter og tema tilpasset barn 9-12 år.

 • Trygghetssirkel kurs for foreldre (Cos-p kurs)

  Trygghetssirkelen er et verktøy du kan bruke for å forstå og møte barnas behov , som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene og styrke relasjonen foreldre/barn. Kurset har 8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer. Deltagerne forplikter seg til å møte hver uke, i kursets varighet.

 • Tuning into Kids (TIK)

  Barn kan oppleve sterke følelser som sinne, tristhet og sorg. Tuning into Kids (TIK) er et veiledningsprogram for foreldre, der du lærer og øver på metoder som kan hjelpe deg i foreldrerollen. Kurset er bygd på forskning rundt tilknytning og oppleves som nyttig og lærerikt for de fleste foreldre. Vi deler ideer og erfaringer i en fast og trygg gruppe. Kurset varer i 2,5 timer og går over 6 kurskvelder. Kursdeltagerne forplikter seg til å møte i kursperioden.

 • ICDP Foreldrekurs

  International Child development program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Ved å styrke barnas samspill med sine omsorgspersoner, styrker vi også den helhetlige utviklingen til barnet gjennom å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk.

  Kurset går over 8 uker av 2 timer, i  en fast og trygg gruppe med foreldre.

 • Mestringsgrupper for barn mellom 9 – 12 år

  For barn 9-12 år arrangerer vi bl.a mestringsgruppe hver uke. Tilbudet er for for barn som ønsker å prøve ut forskjellige fritidsaktiviteter sammen med nye venner, og som har behov for bistand av voksne rollemodeller for å gjøre det. Det kan variere i alt fra kunst, kultur, musikk og idrett. Vi anbefaler at barna deltar hver uke, men man kan også være med for en kortere periode om man ønsker det. Målet er at barnet finner en fritidsaktivitet som det trives med og som vil gi barnet mestring, nye erfaringer og gode opplevelser med jevngamle.

 • KOMPIS 9 – 12 år

  En sosial møteplass for barn 9-12 år for å møte nye venner, leke og spise sammen. Vi møtes hver 3.helg, enten fredag ettermiddag eller dagtid lørdag. Noen av treffene inviterer vi inn foreldrene for eksempel på temakveld eller mat som lages av barna. Dette er et populært tilbud der vi feks drar på bowling, trampolineland, har brettspillkveld mm. Vi har fokus på at alle blir inkludert og trives.

 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre registrerte familier. Ring 69314866 for å avtale tid.

 • Åpen barnehage fra 0-5 år

  Har du et eller flere barn i førskolealder (0-5 år) hjemme og ønsker et treffpunkt, er dere velkomne til Åpen Barnehage. Åpningstidene er mandag, onsdag og fredag kl 0900-1430.
  Våre lokaler innbyr til lek og samspill. Her vil barnet treffe nye lekekamerater mens du kan utvide nettverket ditt og treffe voksne i samme livssituasjon. Vi har fokus på trivsel, læring gjennom lek og samspill. Tilbudet er gratis og det er ingen faste plasser. Når det har kommet 15 barn er det fullt.
  Ta med dere matpakke til felles lunsj, og gjerne frukt til fruktstund. Vi serverer kaffe og te.
  I korona-utsatt tid vil vi være ute det meste av dagen. Kle dere etter været.

 • Samvær ved avtale

  Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn og foreldre/søsken, på oppdrag fra barnevernstjenester og buf-etat. Vi gjennomfører ikke tilsyn under samvær for privatpersoner. Samværslokalene er tilrettelagt for barn og ungdom, med muligheter for matlaging, spill, utelek og lignende. Vi har et eget Familiesenter som tilbyr timebaserte avtaler for barnevern og bufetat, blant annet som tilsynsførere i støttede og beskyttede samvær.
  Alle våre tilsynsførere har relevant utdannelser og erfarne miljøterapeuter, med utdanning innen barnevern eller sosialt arbeid. Vi leier også ut lokale uten tilsynsfører mellom kl. 08.30 – 15.30 på hverdager. Ta kontakt med oss for nærmere avtale, priser og kapasitet.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Drop-in

  Torsdager kl. 9.30 – 12.00 er du velkommen til drop-in. Dette er en møteplass for registrerte foreldre med og uten barn. Drop-in er et uformelt treffpunkt med enkel bevertning. Det er en fin arena for å se hvordan vi har det på Barnas Stasjon, og en mulighet for å hilse på.

  Nå i koronatid er det påmelding til drop-in. Ring oss på 69314866 for påmelding.

 • Familiemiddag

  Vi arrangerer middag på tirsdager kl. 15.30 – 18. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors, i tillegg til våre ansatte. Påmelding skjer på telefon eller tekstmelding før kl. 12 dagen før. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov. Familiemiddag på tirsdager har aktiviteter og tema tilrettelagt for barn i alderen 0-8 år.

 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.

Kontakt oss i Fredrikstad

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.