Trondheim

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å avtale et møte.

Våre tilbud

 • Aktiviteter – et sted å møtes

  Gjennom aktiviteter skaper vi glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for både barn, foreldre og hele familien. Barnet står i sentrum for tilbudet, men både eldre søsken og foreldre er velkomne til å bli med på mange av aktivitetene.

 • Snakk med oss
 • Ferie- og helgetilbud
 • Trenger du utstyr for å delta?
 • Foreldrestøtte
 • Barnets stemme

Et godt samarbeid

Første gang vi møtes, vil dere både få høre mer om hvilke tjenester og aktiviteter vi kan tilby, og dere vil lære mer om hvilke forventninger vi har til familiene som velger å bruke tilbudet vårt.

Kanskje drømmer man om flere venner eller mulighet for å være med på fritidsaktiviteter. Eller man ønsker mer kunnskap om hvordan å være en god forelder. Uansett vil vi sammen med dere undersøke hvordan Blå Kors barnas stasjon kan bidra til en bedre hverdag for barna og deres familie.

Kontakt oss i Trondheim

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Ved posthenvendelser er vår adresse:

 • Blå Kors barnas stasjon Trondheim
 • Postboks 170
 • 7401 Trondheim