Trondheim

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.

 • Tuning into Kids (TIK)

  Tuning into Kids (TIK) er et program som gir deg mulighet til å lære om forskjellige måter å være foreldre på, å dele ideer og erfaringer. Vi lærer om, og øver på metoder som kan hjelpe oss i foreldrerollen, når barna kan oppleve følelser som sinne, sorg og tristhet.

 • Sped- og småbarnsgruppe (0-4 år)

  Vi tilbyr lunsj med forskjellige temaer og besøk av ulike instanser, hver mandag kl. 12 – 14, samt middag for samme aldersgruppe på mandager.

 • Pappagruppe

  Pappagruppe er en samtalegruppe for fedre, hver onsdag fra kl. 16.30 – 19.30. Middag er en del av gruppetilbudet. Her kan du dele erfaringer om det å være pappa, og andre aktuelle temaer. Tema for gruppa velger deltakerne selv. Samtalene ledes av to gruppeledere (en innleid konsulent) som begge er fedre selv.

 • Barnegrupper fra 6-12 år og foreldregruppe

  Barnegruppe er for barn i alderen 6-12 år. Målet for barnegruppen er blant annet å forebygge sosioemosjonelle vansker, lære barna et emosjonelt leksikon, gjøre barna i stand til å sette ord på det de strever med, samt møte andre barn i samme situasjon. Dette gjøres ved hjelp av ulike metoder som for eksempel bruk av tegning, fortellinger, visualisering og det å ha dialog som mål. Gruppen går over 6-8 uker. Gruppen drives i tett samarbeid med foresatte, som har en egen gruppe parallelt med barnegruppen.

 • Trygghetssirkel for voksne

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.

 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.

 • Samvær

  Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær for familier som allerede er tilknyttet Blå Kors barnas stasjon, der samarbeidspartnere tar ansvar for eventuelt tilsyn. Ta kontakt med vår virksomhetsleder .

 • Barnegruppe og foreldregruppe

  Barnegruppa er for barn i alderen 5-8 år. Målet for barnegruppa er blant annet å forebygge sosioemosjonelle vansker, lære barna et emosjonelt leksikon, gjøre barna i stand til å sette ord på det de strever med, samt møte andre barn i samme situasjon. Dette gjøres ved hjelp av ulike metoder som for eksempel bruk av tegning, fortellinger, visualisering og det å ha dialog som mål. Gruppen går over 6-8 uker, mandager fra kl. 14.30 – 16.00

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Lunsj

  Mandag – fredag kl. 12 – 13 tilbyr vi lunsj, der barnet er i fokus. Vi øver på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved bordet, dekke på, sende videre, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker og rydde.

 • Middag

  Vi arrangerer middag på mandager kl. 16.30 og torsdager kl. 16.30. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov. Påmelding dagen før.

 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier. 

Kontakt oss i Trondheim

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Ved posthenvendelser er vår adresse:

 • Blå Kors barnas stasjon Trondheim
 • Postboks 170
 • 7401 Trondheim