Trondheim

Endelig kan Blå Kors Barnas Stasjon åpne gradvis igjen, men med gjeldende smitteverntiltak:

 • Familier kan ha samtale og veiledning på stasjonene igjen, men gjelder kun 1 familie om gangen sammen med 1 ansatt
 • Barn kan komme til stasjonene, men i mindre grupper med 2-3 barn.
 • Aldersgruppen 9-12 år vil prioriteres.
 • Det blir ikke servert mat på stasjonene.
 • Individuelle kurs for foreldre starter opp igjen, men med en maksgrense på 4 deltakere og 1 ansatt.

Vi er opptatt av å være til stede for dere som har behov for telefonsamtale, råd/veiledning eller annet. Stasjonen er betjent hver dag mellom kl. 08.00 – 15.30. Husk at vi er her for dere, men på en litt annen måte akkurat nå. Ring gjerne dersom dere lurer på noe.

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.
 • Tuning into Kids (TIK)

  Tuning into Kids (TIK) er et program som gir deg mulighet til å lære om forskjellige måter å være foreldre på, å dele ideer og erfaringer. Vi lærer om, og øver på metoder som kan hjelpe oss i foreldrerollen, når barna kan oppleve følelser som sinne, sorg og tristhet.
 • Barsel- og småbarnsgruppe (0-12 måneder)

  Vi tilbyr lunsj med forskjellige temaer og besøk av ulike instanser, hver mandag kl. 12 – 14. Dette holdes for foreldre med barn opp til 12 måneder.
 • Pappagruppe

  Pappagruppe er en samtalegruppe for fedre, hver onsdag fra kl. 16.30 – 19.30. Middag er en del av gruppetilbudet. Her kan du dele erfaringer om det å være pappa, og andre aktuelle temaer. Tema for gruppa velger deltakerne selv. Samtalene ledes av to gruppeledere (en innleid konsulent) som begge er fedre selv.
 • Barnegruppe fra 5-8 år og foreldregruppe

  Barnegruppe er for barn i alderen 5-8 år. Målet for barnegruppen er blant annet å forebygge sosioemosjonelle vansker, lære barna et emosjonelt leksikon, gjøre barna i stand til å sette ord på det de strever med, samt møte andre barn i samme situasjon. Dette gjøres ved hjelp av ulike metoder som for eksempel bruk av tegning, fortellinger, visualisering og det å ha dialog som mål. Gruppen går over 6-8 uker, mandager fra kl. 14.30 – 16. Gruppen drives i tett samarbeid med foresatte.
 • Trygghetssirkel for voksne

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.
 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.
 • Samvær ved avtale

  Vi tilbyr hyggelige lokaler til samvær mellom barn, foreldre, søsken, besteforeldre eller andre som vil være sammen. Ta kontakt med vår virksomhetsleder.
 • Barnegruppe og foreldregruppe

  Barnegruppa er for barn i alderen 5-8 år. Målet for barnegruppa er blant annet å forebygge sosioemosjonelle vansker, lære barna et emosjonelt leksikon, gjøre barna i stand til å sette ord på det de strever med, samt møte andre barn i samme situasjon. Dette gjøres ved hjelp av ulike metoder som for eksempel bruk av tegning, fortellinger, visualisering og det å ha dialog som mål. Gruppen går over 6-8 uker, mandager fra kl. 14.30 – 16.00

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Lunsj

  Mandag – fredag kl. 12 – 13 tilbyr vi lunsj, der barnet er i fokus. Vi øver på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved bordet, dekke på, sende videre, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker og rydde.
 • Middag

  Vi arrangerer middag på mandager kl. 16.30 og torsdager kl. 16.30. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov. Påmelding dagen før.
 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.
 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.

Kontakt oss i Trondheim

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.