Trondheim

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å avtale et møte.

Våre tilbud

 • Gruppetilbud og møteplasser

  Gjennom aktiviteter skaper vi glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for både barn, foreldre og hele familien. Barnet står i sentrum for tilbudet, men både eldre søsken og foreldre er velkomne til å bli med på mange av aktivitetene.

 • Snakk med oss

  Vi er tilgjengelig for den gode, veiledende samtalen både for barna, foreldrene og hele familien. Noen ganger handler det bare om å snakke om livet. Andre ganger ønsker man å få råd og veiledning om hvordan mestre hverdagen.

 • Ferie- og helgetilbud

  I skolens ferier og i helger har vi en rekke aktiviteter på dagtid både for barna alene eller for hele familien. Vi arrangerer også overnattingsturer i feriene, og markerer høytider og merkedager.

 • Trenger du utstyr for å delta?

  Vi tilbyr pent brukte klær, sko og utstyr, slik at du har det du trenger får å være med på våre aktiviteter.

 • Foreldrestøtte

  Hos oss får voksne hjelp og støtte til å bli tryggere i foreldrerollen. Her kan du møte andre voksne med barn, delta på foreldrekurs og få råd og veiledning. Slik at du kan skape en bedre hverdag for ditt barn.

 • Barnets stemme

  Skal vi lage et godt tilbud for barna, må vi lytte til hva barna ønsker. Derfor har vi egne møter hvor barna forteller hva de tenker om aktivitetene vi tilbyr, og hva de ønsker seg fremover. Det er også egne møter hvor foresatte får si sitt om tilbudet vårt.

Et godt samarbeid

Første gang vi møtes, vil dere både få høre mer om hvilke tjenester og aktiviteter vi kan tilby, og dere vil lære mer om hvilke forventninger vi har til familiene som velger å bruke tilbudet vårt.

Kanskje drømmer man om flere venner eller mulighet for å være med på fritidsaktiviteter. Eller man ønsker mer kunnskap om hvordan å være en god forelder. Uansett vil vi sammen med dere undersøke hvordan Blå Kors barnas stasjon kan bidra til en bedre hverdag for barna og deres familie.

Kontakt oss i Trondheim

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Ved posthenvendelser er vår adresse:

 • Blå Kors barnas stasjon Trondheim
 • Postboks 170
 • 7401 Trondheim