Om Blå Kors barnas stasjon

Blå Kors barnas stasjon gir trygghet og omsorg for både barn og voksne.

Blå Kors barnas stasjon er et tilbud rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i sin hverdag. Også gravide kan bruke tilbudet. Det er ikke behov for henvisning, og tar du kontakt, får du raskt tilbud om hjelp. Alle tilbudene er gratis.

Se hvordan vi jobber og hva vi tilbyr.

Alle barn og deres familier får tilbud om aktiviteter og støtte som er tilpasset familiens behov og mål.

Vi arrangerer fritidsaktiviteter, turer og fellesskap som skaper glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for barn, foreldre og familien. Samtidig arbeider vi målrettet for å sikre barna en god utvikling og styrke foreldrenes omsorgskompetanse.

Siden behovet for støtte forandrer seg gjennom livet, må vi som jobber ved stasjonene lytte til hva dere synes er til hjelp. Bare slik kan vi lage et opplegg som er tilpasset deres behov, samtidig som vi kan følge dere opp best mulig.

Et trygt sted for alle

Blå Kors barnas stasjon er et trygt sted for alle barnefamilier. Hos oss skal alle skal føle seg velkommen, og bli møtt med respekt. Vi har egne aktivitetsrom for barn, komfortable samtalerom, store felleskjøkken og kjøkkenhager.

Ønsker du å ta kontakt med Blå Kors barnas stasjon er du hjertelig velkommen til det. Sjekk ut hvor din nærmeste stasjon ligger og ta kontakt.

Sammen bidrar vi til en trygg oppvekst som varer livet ut.

Mor og datter ser på utvalg av bruktklær.
Barn og voksne leker ute i gården foran Barnas Stasjon.
Undervisning ved langbordet i Barnas Stasjon.
Barn og voksne sitter med spill ved bordet.
Jente blåser opp en stor såpeboble utenfor inngangen til Barnas Stasjon.