Kristiansand

Slik jobber vi | Gruppetilbud | Ferie- og fritid, høytider | Individuelle tilbud | Kart og kontakt

Informasjon om smittevern
Vi tilbyr nå aktiviteter, ferietilbud, kurs og samtaler inne på stasjonene, der vi ivaretar smittevern. Vi forholder oss fortsatt til anbefalinger om at det ikke kan serveres fra buffet/selvbetjening. Det blir derfor servert porsjoner med mat til den enkelte.

Vi vil i større grad enn tidligere benytte oss av engangsservise, og går tilbake til ordinær kostholdsveileder og miljøfokus så snart smitterisikoen tillater dette.

Følgende smittevernshensyn:

 • Ingen kan komme inn på Blå Kors Barnas stasjon eller delta i våre arrangement, om de nylig har vært syke med symptomer som beskrevet av Folkehelseinstituttet. Er du i tvil ring og spør en av de ansatte.
 • Alle vasker hender / benytter håndsprit ved ankomst til stasjonen, før de spiser og før/etter lek. Barn som har skitne hender må vaske med såpe/vann, da holder det ikke med håndsprit.
 • Alle ansatte, Tidgivere og deltagere som ikke bor i samme husstand holder minimum 1 meters avstand. Avvik kan forekomme der deltagernes omsorg og/eller sikkerhetsbehov gjør det nødvendig.
 • Alle deltagere i våre aktiviteter skal loggføres, og være mulig å spore med navn og telefonnummer, i tilfelle smitte skulle oppstå.

Blå Kors Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når en ny tar kontakt inviterer vi til en kartleggingssamtale. Her får du informasjon om Barnas Stasjon, samt en omvisning. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Vi har “Drop-in” hver dag fra kl 12:00-14:00 hvor du er velkommen til å komme innom; se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre, slappe av med en kopp kaffe eller te.

Slik jobber vi

 • Nettverksbyggende- og sosiale tiltak

  Middagssamlinger, pappagruppe, barselgruppe, mødregruppe og åpent hus. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.
 • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

  Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt. Alle våre fast ansatte har utdanning i COS-P. Vi tilbyr Circle of Security (COS-P) både individuelt og i gruppe. COS-P er en veiledningsmetode som skal øke trygg tilknytning foreldre-barn. Alle ansatte er for tiden under utdanning innen Marte Meo.
 • Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider

  Barnas Stasjon arrangerer hver sommer en ferie for våre brukere. Et år var vi på Haraldvigen leirsted i Kristiansands-skjærgården. Hvert år siden 2014 har vi vært på ferie i Danmark, på Skallerup Klit. Vi ønsker også å markere høytider som jul og påske. Hele desember har vi et eget «juleprogram» med alt fra kakebaking, juleverksted, gårdsbesøk, julemiddag, besøk av nissen, forestilling i Kilden, romjulslunsj og grøtfest.
 • COS-P (Circle of Security – Parenting)

  Dette er en veiledningsmetode utarbeidet av amerikanske forskere. Den retter seg mot foreldrene og har som mål å fremme trygg tilknytning for det enkelte barn. Programmet består av en DVD med 7 kapitler (8 for spedbarnsforeldre). Timene bygger på hverandre og det legges opp til et treff i uka. På hvert treff vises det videosekvenser fra situasjoner som foreldre lett kjenner seg igjen i. Med jevne mellomrom stoppes filmen for å snakke om det man ser og aktuelle tema i forhold til foreldrenes egne erfaringer. Vi tilbyr COS-P både individuelt og i gruppe, men i hovedsak til brukere (foreldre) av Barnas Stasjon.
 • Leiligheter

  Barnas Stasjon i Kristiansand har tre leiligheter for familier som behøver ekstra oppfølging, tilsyn, hjelp, veiledning og botrening. For å få en slik leilighet må det eksistere et samarbeid med familien og barnevernet.
 • Bruktboden

  Vi har en bruktbod med barnetøy og barneutstyr der våre brukere kan ta eller bytte klær og utstyr de trenger til barna sine. Har du brukt barnetøy og barneutstyr fra 0-8 år som du vil gi bort, kan du kontakte oss. Klærne og utstyret må være helt, rent og pent.

Våre aktiviteter og tilbud:


Gruppetilbud

Barselgruppe

Barselgruppe

Onsdager kl. 11:00-13:00

Lunsj og sosialt fellesskap mødre med babyer, samt høygravide.
Ulike tema knyttet til barseltid og morsrollen tas opp. Besøk av ulike instanser. Noen aktiviteter, trilleturer o.l.

Mødregruppe

Torsdager kl. 16:00-18:00

Mødre med deres barn. Middag og sosialt fellesskap. Nettverksbygging, aktiviteter, utflukter og ulike tema.

Pappagruppe

Annen hver mandag fra kl. 16:00 til 18:00.

For pappaer med deres barn. Middag, sosialt fellesskap. Nettverksbygging, aktiviteter og ulike tema.

Barnegruppe 6-8 år

Annen hver mandag kl. 16:00 – 18:00

Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foreldre. Tema kan være: Ulike følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv. Aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.

Barnegruppe 9-12 år

Annen hver mandag kl. 16:00-18:00

Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foreldre. Tema kan være: Ulike følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv. Aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.

Foreldre i sofa

Foreldreskolegruppe

Enten vinter/vår eller høst

Gruppe med 6-8 deltakere over 4-5 formiddager á 2 timer.
Ulike tema som foreldrerollen, beskyttende faktorer/risikofaktorer, hjernens utvikling/påvirkning, samspill, søvn osv. ut fra deltakernes ønsker.

Lego

Stressmestringskurs

Arrangeres enten vinter/vår eller høst.

Gruppe med 6-8 deltakere over 5 formiddager á 2 timer.
Tema som bla: Hva er stress? Hva er positivt stress? Hva er negativt stress? Hvordan påvirker stress helsen vår? Kartlegging av stressituasjoner. Følelser og kroppslige reaksjoner på stress. Hva kan du gjøre med stress? Generelle tiltak for å styrke helsen vår. Hva gir deg energi, glede?

Baking

Kokk & Le

Vinter/vår og høst

Gruppe med 4 deltakere over 4-5 formiddager á 3-4 timer.
Kurs der vi lager sunne middager sammen som deltakerne får med hjem.

Familie

COS-P

Arrangeres vinter/vår og høst.

Individuelle forløp startes kontinuerlig. Gruppe med 6-8 deltakere over 8 formiddager á 2 timer.
Trygghetssirkelen (COS) er basert på omfattende forskning innen tilknytning og gir foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.


Ferie- og fritidstilbud, og høytidsmarkeringer

Drop-in

Drop-in

Hver dag mellom 12:00 og 14:00.

Alle er velkommen til å komme innom; se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre, slappe av med en kopp kaffe eller te.

Lunsj

Lunsj

Fredag kl 11:00

Lunsj med sosialt fellesskap og nettverksbygging.

Middag

Tirsdager og onsdager kl. 16:00-18:00

Sosialt samvær med andre småbarnsfamilier til sunn middag, sosialt fellesskap og nettverksbygging. Her har vi også flere Tidgivere som deltar (gi beskjed om allergier/ spesielle behov).

Høytider

Se egne høytidsprogram på stasjonene.

I allmenne høytider som påske, 17.mai, jul m.m. arrangerer vi aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis.

Kristiansand Feriesenter

Ferier

Alle skolens ferieuker

Hvert år i alle ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier.

Tur

Helgeturer

De fleste av våre ulike grupper reiser på helgeturer enten vinter/vår eller høst.

Helgeaktivitet

Barn 9-12 år

Foregår én helg i måneden, fredag ettermiddag/kveld eller lørdag formiddag

Strikking

Strikkekafe

Oppstart jan. 2020

Mer info kommer.


Andre aktiviteter

Bruktbod

Pent brukte barneklær og barneutstyr tas imot og gis ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.

Stue

Leiligheter

Vi har 3 leiligheter der familier kan bo opptil 1 år.

Familier som skal bo her må ha et etablert samarbeid med barnevernet. Familiene følges opp etter egen tiltaksplan.

Individuelle tilbud:

Samtale

Ønsker du å avtale for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller kontaktskjema. Vi tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner og kan holde samtaler med par, med enkelt barn og med forelder.

Kontakt oss i Kristiansand

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Her finner du oss i Kristiansand sentrum: