Kristiansand

Slik jobber vi | Gruppetilbud | Ferie- og fritid, høytider | Individuelle tilbud | Kart og kontakt

Blå Kors barnas stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når noen tar kontakt første gang inviterer vi til en bli-kjent-samtale. Her får du informasjon om Barnas Stasjon, samt en omvisning. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Vi har «Drop-in» hver dag fra kl 12:00-14:00 hvor du er velkommen til å komme innom, se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre – og slappe av med en kopp kaffe eller te.

Slik jobber vi

 • Nettverksbyggende og sosiale tiltak

  Middagssamlinger, pappagruppe, barselgruppe, mødregruppe og åpent hus. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

 • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

  Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt. Alle våre fast ansatte har utdanning i COS-P. Vi tilbyr Circle of Security (COS-P) både individuelt og i gruppe. COS-P er en veiledningsmetode som skal øke trygg tilknytning foreldre-barn.
  Dette arrangeres vinter/vår og høst. Individuelle forløp startes kontinuerlig. Vi har grupper med 6-8 deltakere over 8 formiddager à 2 timer.
  Trygghetssirkelen COS-P er basert på omfattende forskning innen tilknytning, og den gir foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.
  Fire ansatte ved stasjonen er Marte Meo-terapeuter.

 • Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider

  Barnas Stasjon arrangerer hver sommer en ferie for våre brukere. Et år var vi på Haraldvigen leirsted i Kristiansands-skjærgården. Hvert år siden 2014 har vi vært på ferie i Danmark, på Skallerup Klit. Vi markerer høytider som jul, påske og 17. mai. Hele desember har vi et eget «juleprogram» med alt fra kakebaking, juleverksted, gårdsbesøk, julemiddag, besøk av nissen, forestilling i Kilden, romjulslunsj og grøtfest.

 • COS-P (Circle of Security – Parenting)

  Dette er en veiledningsmetode utarbeidet av amerikanske forskere. Den retter seg mot foreldrene og har som mål å fremme trygg tilknytning for det enkelte barn.
  Programmet består av en DVD med 7 kapitler (8 for spedbarnsforeldre). Timene bygger på hverandre og det legges opp til et treff i uka.

  På hvert treff vises det videosekvenser fra situasjoner som foreldre lett kjenner seg igjen i. Med jevne mellomrom stoppes filmen for å snakke om det man ser og aktuelle tema i forhold til foreldrenes egne erfaringer.

  Vi tilbyr COS-P både individuelt og i gruppe, men i hovedsak til brukere (foreldre) av Barnas Stasjon.

 • Leiligheter

  Barnas Stasjon i Kristiansand har tre leiligheter for familier som behøver ekstra oppfølging, tilsyn, hjelp, veiledning og botrening. For å få en slik leilighet må det eksistere et samarbeid med familien og barnevernet.

 • Bruktboden

  Vi har en bruktbod med barnetøy og barneutstyr der våre brukere kan ta eller bytte klær og utstyr de trenger til barna sine. Har du brukt barnetøy og barneutstyr fra 0-12 år som du vil gi bort, kan du kontakte oss. Klærne og utstyret må være helt, rent og pent.

Våre aktiviteter og tilbud:


Gruppetilbud

Barselgruppe

Barselgruppe

Onsdager kl. 11:00-13:00

Lunsj og sosialt fellesskap mødre med babyer, samt høygravide.
Ulike tema knyttet til barseltid og morsrollen tas opp. Besøk av ulike instanser. Noen aktiviteter, trilleturer o.l.

Mødregruppe

Torsdager kl. 16:00-18:00

Mødre med deres barn. Middag og sosialt fellesskap. Nettverksbygging, aktiviteter, utflukter og ulike tema.

Pappagruppe

Annen hver mandag fra kl. 16:00 til 18:00.

For pappaer med deres barn. Middag, sosialt fellesskap. Nettverksbygging, aktiviteter og ulike tema.

Barnegruppe 6-8 år

Annen hver mandag kl. 16:00 – 18:00

Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foreldre. Tema kan være: Ulike følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv. Aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.

Barnegruppe 9-12 år

Annen hver mandag kl. 16:00-18:00

Hvert gruppemøte består av ukas tema, måltid og aktivitet/dramatisering. Vi driver gruppene i tett samarbeid med foreldre. Tema kan være: Ulike følelser, vennskap, selvfølelse, drømmer, mot osv. Aktiviteter knyttet til temaene, lek og glede.

Foreldre i sofa

Foreldreskolegruppe

Enten vinter/vår eller høst

Gruppe med 6-8 deltakere over 4-5 formiddager á 2 timer.
Ulike tema som foreldrerollen, beskyttende faktorer/risikofaktorer, hjernens utvikling/påvirkning, samspill, søvn osv. ut fra deltakernes ønsker.

Lego

Stressmestringskurs

Arrangeres enten vinter/vår eller høst.

Gruppe med 6-8 deltakere over 5 formiddager á 2 timer.
Tema som bla: Hva er stress? Hva er positivt stress? Hva er negativt stress? Hvordan påvirker stress helsen vår? Kartlegging av stressituasjoner. Følelser og kroppslige reaksjoner på stress. Hva kan du gjøre med stress? Generelle tiltak for å styrke helsen vår. Hva gir deg energi, glede?

Baking

Kokk & Le

Vinter/vår og høst

Gruppe med 4 deltakere over 4-5 formiddager á 3-4 timer.
Kurs der vi lager sunne middager sammen som deltakerne får med hjem.


Ferie- og fritidstilbud, og høytidsmarkeringer

Drop-in

Drop-in

Hver dag mellom 12:00 og 14:00.

Alle er velkommen til å komme innom; se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre, slappe av med en kopp kaffe eller te.

Lunsj

Lunsj

Fredag kl 11:00

Lunsj med sosialt fellesskap og nettverksbygging.

Middag

Tirsdager og onsdager kl. 16:00-18:00

Sosialt samvær med andre småbarnsfamilier til sunn middag, sosialt fellesskap og nettverksbygging. Her har vi også flere Tidgivere som deltar (gi beskjed om allergier/ spesielle behov).

Høytider

Se egne høytidsprogram på stasjonene.

I allmenne høytider som påske, 17.mai, jul m.m. arrangerer vi aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis.

Kristiansand Feriesenter

Ferier

Alle skolens ferieuker

Hvert år i alle ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier.

Tur

Helgeturer

De fleste av våre ulike grupper reiser på helgeturer enten vinter/vår eller høst.

Helgeaktivitet

Barn 9-12 år

Foregår én helg i måneden, fredag ettermiddag/kveld eller lørdag formiddag

Strikking

Strikkekafe

Strikkekafeen er åpen hver tirsdag formiddag. Her er det sosialt samvær og mulighet til å gjøre håndarbeid sammen med andre, lære å strikke, utveksle ideer m.m.


Andre aktiviteter

Bruktbod

Pent brukte barneklær og barneutstyr (0-12 år) tas imot og gis ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.

Stue

Leiligheter

Vi har 3 leiligheter der familier kan bo opptil 1 år.

Familier som skal bo her må ha et etablert samarbeid med barnevernet. Familiene følges opp etter egen tiltaksplan.

Individuelle tilbud:

Samtale

Ønsker du å avtale for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller kontaktskjema. Vi tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner og kan holde samtaler med par, med enkelt barn og med forelder.

Kontakt oss i Kristiansand

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Her finner du oss i Kristiansand sentrum: