Kristiansand

Blå Kors barnas stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når noen tar kontakt første gang inviterer vi til en bli-kjent-samtale, hvor du får informasjon om barnas stasjon, samt en omvisning.

Vi har også avdelinger i Lindesnes og Lister.

Våre tilbud

  • Aktiviteter – et sted å møtes

    Gjennom aktiviteter skaper vi glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for både barn, foreldre og hele familien. Barnet står i sentrum for tilbudet, men både eldre søsken og foreldre er velkomne til å bli med på mange av aktivitetene.

  • Snakk med oss
  • Ferie- og helgetilbud
  • Trenger du utstyr for å delta?
  • Foreldrestøtte
  • Barnets stemme

Kontakt oss i Kristiansand

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Her finner du oss i Kristiansand sentrum: