Lister

Blå Kors barnas stasjon er et lavterskeltilbud, det vil si at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli bruker av oss. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når noen tar kontakt første gang inviterer vi til en bli-kjent-samtale. Her får du informasjon om Barnas Stasjon, samt en omvisning. I tillegg vil vi høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut om Barnas Stasjon kan være et tilbud for deg.

Vi har “Drop-In” hver tirsdag og onsdag, kl 12:00-14:00. Du er velkommen til å komme innom, se på lokalene, høre om tilbudet, prate med andre – og slappe av med en kopp kaffe eller te.

Vi tilbyr

 • Nettverkbyggende og sosiale tiltak

  Middagssamling, småbarnstreff/barselgruppe, foreldreforberedende kvelder og åpent hus. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

 • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

  • Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt. Alle våre fast ansatte har utdanning i Circle of Security (COS-P). Vi tilbyr COS-P både individuelt og i gruppe.

  • Dette arrangeres vinter/vår og høst. Individuelle forløp startes kontinuerlig. Vi har grupper med 6-8 deltakere over 8 formiddager à 2 timer.

  • Trygghetssirkelen COS-P er basert på omfattende forskning innen tilknytning, og den gir foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

  • Vi har erfaringsgruppe for foreldre som allerede har tatt COS-P. Målet med gruppen er å holde ved like fokuset, og knytte til hverdagslige utfordringer.

  • COS-P er en veiledningsmetode utarbeidet av amerikanske forskere. Den retter seg mot foreldrene og har som mål å fremme trygg tilknytning for det enkelte barn.

  • Programmet består av en DVD med 7 kapitler (8 for spedbarnsforeldre). Timene bygger på hverandre og det legges opp til ett treff i uka.

  • På hvert treff vises det videosekvenser fra situasjoner som foreldre lett kjenner seg igjen i. Med jevne mellomrom stoppes filmen for å snakke om det man ser og aktuelle tema i forhold til foreldrenes egne erfaringer.

  • Vi tilbyr COS-P både individuelt og i gruppe, men i hovedsak til brukere (foreldre) av Barnas Stasjon.

 • Gruppetilbud

  • Erfaringsgruppe, mandag i partallsuker kl 12.00-13.30.
  • Kompis barnegrupper, tirsdag i oddetallsuker kl 15.00-17.00.
  • Middagsgruppe, tirsdag i partallsuker og torsdag kl 16.00-18.00.
  • Småbarns-/barselgruppe, fredag i oddetallsuker kl 10.00-12.00.
  • 4 foreldreforberedende kvelder arrangeres for familier som venter barn sammen for første gang. Arrangeres en gang i halvåret. Ta kontakt for mer informasjon.

 • Bruktbod

  Vi har en bruktbod med barnetøy og barneutstyr der våre brukere kan ta eller bytte klær og utstyr de trenger til barna sine. Har du brukt barnetøy og barneutstyr fra 0-12 år som du vil gi bort, kan du kontakte oss. Klærne og utstyret må være helt, rent og pent.

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller via kontaktskjemaet under. Vi tilbyr profesjonell veiledning tilpasset brukernes livssituasjoner og kan holde samtaler med par, med enkeltbarn og med forelder.

Ferie- og fritidstilbud, høytidsmarkeringer

 • Drop-In

  Tirsdag og onsdag, kl 12-14.

 • Middag

  Tirsdag og torsdag, kl 16-18.

 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai, jul m.m. arrangerer vi aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis.

  Se egne høytidsprogram på stasjonen.

  Hele desember har vi et eget «juleprogram» med alt fra kakebaking, juleverksted, gårdsbesøk, julemiddag, besøk av nissen, forestilling i Kilden, romjulslunsj og grøtfest.

 • Ferier

  Hvert år i alle skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier sin webside, www.blakors.no/ferier.

  Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider

  Barnas Stasjon arrangerer hver sommer en ferie for våre brukere. Ett år var vi på Haraldvigen leirsted i Kristiansands-skjærgården. Hvert år siden 2014 har vi vært på ferie i Danmark, på Skallerup Klit.

Kontakt oss i Lister