Lindesnes

Smittevernhensyn

 • Vi tilbyr oppfølging til alle familiene under pandemien og har særlig fokus på aktivitet til familienes 9-12 åringer.
 • Lokale smittevernvernsregler avgjør om oppfølgingen skjer overfor hver familie særskilt, eller om det kan være grupper og turer hvor barn, unge og foresatte fra flere familier er samlet.
 • Om smittevernhensyn tilsier at vi ikke kan møtes, følger vi opp på telefon og møter eventuelt barn som kan være utendørs.
 • Ingen kan komme inn på Blå Kors Barnas Stasjon, eller delta i våre arrangement, om de nylig har vært syke med symptomer som beskrevet av Folkehelseinstituttet. Er du i tvil ring og spør en av de ansatte.
 • Alle vasker hender eller benytter håndsprit ved ankomst til stasjonen, før de spiser og både før og etter lek. Barn som har skitne hender må vaske med såpe og vann, da holder det ikke med håndsprit.
 • Alle ansatte, tidgivere og deltakere som ikke bor i samme husstand holder minimum 1 meters avstand. Avvik kan forekomme der deltakernes omsorg og/eller sikkerhetsbehov gjør det nødvendig. Det benyttes munnbind der lokale smittevernregler tilsier det.
 • Alle deltakere i våre aktiviteter skal loggføres, og være mulig å spore med navn og telefonnummer, i tilfelle smitte skulle oppstå.

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.

 • Barsel- og småbarnsgruppe (0-12 måneder)

  Vi tilbyr lunsj med ulike tema, og besøk av ulike instanser, annenhver mandag. Dette holdes for foreldre med barn opp til 12 måneder.

 • Trygghetssirkel for foreldre

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.

 • Bruktbod

  Vi tar imot pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om individuelle tilbud.

Fritidstilbud og høytidsmarkeringer

 • Lunsj

  På fredager tilbyr vi lunsj, der barnet er i fokus. Vi øver på ferdigheter i forbindelse med måltid; spise med andre, sitte ved bordet, dekke på, sende videre, prate med kjente og ukjente, smake på nye smaker og rydde.

 • Middag

  Vi arrangerer middag på mandager kl. 16 – 18. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også frivillige fra Blå Kors. Påmelding skjer på telefon eller tekstmelding før kl. 12 dagen før. Vennligst gi beskjed om allergier, matintoleranser eller andre spesielle behov.

 • Høytider

  I høytider som påske, 17. mai og jul arrangerer Barnas stasjon aktiviteter for barn og foreldre sammen. Alle tilbudene er gratis. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

 • Ferier

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser. Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors Ferier. For mer informasjon les mer på www.blakors.no/ferier.