Lindesnes

Blå Kors barnas stasjon er et lavterskeltilbud for familier med utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, økonomi og sosialt. At det er lavterskel betyr at man ikke behøver henvisning fra lege eller andre for å bli brukere av oss.

Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når noen tar kontakt første gang inviterer vi til en samtale. Du vil da få mer informasjon, og det vil kartlegges på hvilken måte Blå Kors barnas stasjon kan være et tilbud for deg og din familie.

Overskrift

Her kan du skrive

Våre tilbud

  • Aktiviteter – et sted å møtes

    Gjennom aktiviteter skaper vi glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for både barn, foreldre og hele familien. Barnet står i sentrum for tilbudet, men både eldre søsken og foreldre er velkomne til å bli med på mange av aktivitetene.

  • Snakk med oss
  • Ferie- og helgetilbud
  • Trenger du utstyr for å delta?
  • Foreldrestøtte
  • Barnets stemme

Et godt samarbeid

Første gang vi møtes, vil dere både få høre mer om hvilke tjenester og aktiviteter vi kan tilby, og dere vil lære mer om hvilke forventninger vi har til familiene som velger å bruke tilbudet vårt.

Kanskje drømmer man om flere venner eller mulighet for å være med på fritidsaktiviteter. Eller man ønsker mer kunnskap om hvordan å være en god forelder. Uansett vil vi sammen med dere undersøke hvordan Blå Kors barnas stasjon kan bidra til en bedre hverdag for barna og deres familie.

Kontakt oss i Lindesnes

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.