Lindesnes

Slik jobber vi:

 • Nettverksbyggende og sosiale tiltak

  Middagssamlinger, pappagruppe, barselgruppe, foreldregruppe, KompiZ og Lunsj. Disse tiltakene har som mål at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen, at de skal oppleve et sosialt fellesskap med andre og bli kjent med andre.

 • Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning

  Vi ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Vi ønsker også at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt og om barnet sitt. Alle våre fast ansatte har utdanning i COS-P. Vi tilbyr Circle of Security (COS-P) både individuelt og i gruppe. COS-P er en veiledningsmetode som skal øke trygg tilknytning foreldre-barn. Dette arrangeres vinter/vår og høst. Individuelle forløp startes kontinuerlig. Vi har grupper

  med 6-8 deltakere over 8 formiddager à 2 timer. Trygghetssirkelen COS-P er basert på omfattende forskning innen tilknytning, og den gir foreldrene verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva omsorgspersonen kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Vi tilbyr:

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre.

 • Barsel -og småbarnsgruppe (0-2år)

  Vi tilbyr lunsj med ulike tema, og besøk av ulike instanser, annenhver mandag. Dette holdes for foreldre med barn opp til 2år.

 • COS-P kurs – Trygghetssirkel for foreldre

  Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen (COS-P), som er basert på omfattende forskning innen tilknytning. Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.

 • Bruktbod

  Her kan du både gi fra deg, eller få pent brukte klær, sko, utstyr m.m. Dette er et svært populært tilbud til våre brukere, og vi deler også ut til familier som ikke er brukere av Barnas Stasjon. For eksempel er det ofte stort behov for ullundertøy og vinterklær på vinteren.

  Har du brukt barnetøy og barneutstyr fra 0-12 år som du vil gi bort, kan du kontakte oss. Klærne og utstyret må være helt, rent og pent.

  Fast tilbud hver tirsdag kl 10.00-12.00, eller etter avtale.

 • KompiZ

  Er en gruppe for barn mellom 9-12år (5-7klasse) hvor vi har fokus på gøye aktiviteter, lek og moro, et godt måltid og trygge samtaler om viktige tema som følelser, kropp og grenser, mobbing og vennskap, selvbilde, håp og fremtid.

  KOMPIZ er på torsdager i partallsuker fra klokken 16.00-18.00

 • Pappagruppe

  Annenhver torsdag har Barnas Stasjon Lindesnes «pappagruppe» kl.17-19. I denne gruppen tar fedrene med seg barna, og har en kveld med sosialt samvær og gøy sammen med andre fedre og deres barn. Gruppen har en «uteprofil» – dvs at vi ofte er ute og legger opp til lek og gode opplevelser i de mange fine friområdene i og rundt Mandal. Vi ønsker å få til glede og godt samspill mellom alle som deltar, med et fokus på at barna skal oppleve en god ettermiddag med fedrene og de andre barna som deltar. Gruppen drives av to mannlige ansatte ved barnas Stasjon Lindesnes.

 • Foreldregruppe

  Til våren 2022 ønsker vi å starte opp en foreldregruppe her på stasjonen.

  Dette er en gruppe for foreldre, der vi samles over en god lunsj og gode samtaler rundt viktige temaer.

  Målet med gruppa er å dele erfaringer, bli kjent og kjenne på fellesskap.

  Det å være mamma/foreldre innebærer så enormt mye. En kan gå fra å føle seg som verdens beste mamma/forelder til å føle seg som verdens dårligste. Det kan da være både godt og lærerikt å treffe andre i samme situasjon, dele tanker, opplevelser og erfaringer.

  Det vil være en samling på 2 timer annenhver torsdag fra kl 12-14

 • Middagssamling

  Vi arrangerer middag på onsdager kl. 16 – 18. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt lag med andre småbarnsfamilier. Det deltar også tidgivere (frivillige) på disse samlingene.

 • Lunsj

  På tirsdager fra kl 11-12 tilbyr vi lunsj, ha et sosialt felleskap og trygge gode samtaler.